Goşgy

Goşgy

Ýakyn wagtda Goşgy bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 57 kitap tapyldy
Oýlanma
Şähribossan Geldimämmedowa
Goşgular ýygyndysy
Şähribossan Geldimämmedowa
Ýyllar dolanmaz
Çary Aýnazarow, 2018
Söýgi Kelamy
Çary Aýnazarow, 2016
Goşgular
Zelili, 1991
Şordan tapyldy (goşgular)
Taganbedi Purmand, 2004
Goşgular
Seýdi, 1991
Goşgular
Resulberdi Rahmanow
Söygi mukamy
Oraz Ýagmyr, 2002
Rubagylar
Omar Haýýam
Köňül owazlary
Nowruz Gurbanmyradow
Köňül owazlary
Nowruz Gurbanmyradow, 1998
Topragyň tagamy
Nobatguly Rejepow, 1979
Kalbymyň senasy
Nobatguly Rejepow, 2010
Goşgular
Mätäji, 1991
Rubagylar
Mäne Baba, 2012
Bendilikde ýazylan goşgular
Myrat Annanepesow, 1977
Goşgular
Mollanepes, 1991
Goşgular ýygyndysy
Maksat Seýitliýew
Goşgular
Magrupy, 1991
Şahyryň gözi
Kerim Gurbannepesow, 1987
Ýedi ýaprak
Kerim Gurbannepesow, 1983
Oýlanma baýry
Kerim Gurbannepesow, 1995
Edebiýat we durmuş
Kerim Gurbannepesow, 1979
Düýn, şu gün
Kerim Gurbannepesow, 1988
Ajy günler, süýji günler
Kerim Gurbannepesow, 1983
Goşgular
Kemine, 1991
Güneş
Halyl Kulyýew
Gel köňlüm seýran edeli
Gurbannepes Jürdekow, 2005
Sonetler çemeni
Gurbannazar Ezizow
Serpaý
Gurbannazar Ezizow, 1977
Saýlanan Eserler
Gurbannazar Ezizow, 1995
Rubagylar
Guldurdy Sähetduryýew
Sahypadaky kitap sany: