Täze kitaplar ýakynda

Salam hormatly agzalar, kitaphana.net websahypasy täze döredilensoň, Entek käbir ýerlerinde bar bolan ýalňyşlyklary düzedilýär. Şol sebäpli täze elektron kitaplar indi goşulyp başlanar. Web sahypamyzy dost we tanyşlaryňyz bilen paýlaşmany unutmaň.