6 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,43 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 6-njy synplarynda
  2018-2019-njy okuw ýylynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden   soragnamalar

 

1-nji soragnama   

1.     Operasion sistema barada düşünje. 

2.     Teksti girizmek we redaktirlemek.  

3.     Amaly ýumuş: Berlen meseläniň çözüliş algoritmini programma usulynda ýazmak.

 

2-nji soragnama

1.     Informasiýany işlemekde  tehniki serişdeleriň ulanylyşy. 

2.     Teksti saklamak. 

3.     Amaly ýumuş: Surat parçalary bilen işlemek.

 

3-nji soragnama

1.     Informatika barada düşünje.   

2.     Çyzykly algoritmler. 

3.     Amaly ýumuş: teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

4-nji soragnama

1.     Programma bilen işi tamamlamak.

2.     Dürli görnüşli algoritmleri düzmek.

3.     Amaly ýumuş: informasiýanyň möçberini hasaplamak.

5-nji soragnama

1.     Rastr grafikada interfeýsiň elementleri.

2.     Teksti ýatda saklamak.

3.     Amaly ýumuş: Berlen arifmetiki aňlatmanyň bahasyny hasaplamagyň algoritmini ýazmak.

 

6-njy soragnama

1.     Şahalanma algoritmleri.   

2.     Tekstiň parçalary bilen işlemek.

3.     Amaly ýumuş: Проигрыватель Windows Media programmasy  bilen işlemek.

 

 

 

7-nji soragnama

1.     Şekilleri döretmek we redaktirlemek. 

2.     Algoritm barada düşünje.

3.     Amaly ýumuş: Teksti ýazmak ,  çapa taýýarlamak we   çap etmek.

 

8-nji soragnama

1.     Kompýuteriň düzümi: sistema blogy, monitor, klawiatura, syçan. Printer.

2.     Algoritmleri ýazmagyň   programma usuly.

3.     Amaly ýumuş: Surat döretmek (Grafiki ýönekeýler we reňk bilen işlemek).

 

9-njy soragnama

1.     Operasion sistema barada düşünje.

2.     Ses we wideo faýllaryny ýüklemek we işletmek.

3.       Amaly ýumuş: Surat bilen işlemek (Suratyň ölçeglerini üýtgetmek).

 

10-njy soragnama

1.     Informasiýa we onuň jemgyýetdäki orny barada düşünje.  

2.     Resminamany çap etmek.

3.     Amaly ýumuş: Berlen meseläniň çözüliş algoritmini blok-shema görnüşinde ýazmak.

 

11-nji soragnama

1.     Teksti ýatda saklamak.  

2.      Programmalary menýunyň we ýarlygyň kömegi bilen işe goýbermek.

3.     Amaly ýumuş: Berlen figuranyň meýdanyny hasapmaklygyň algoritmini blok-shema usulynda ýazmak.

 

12-nji soragnama

1.     Informasiýanyň ölçeg birlikleri. 

2.      Gaýtalanma algoritmleri. 

3.     Amaly ýumuş:  teksti ýazmak we redaktirlemek.

13-nji soragnama

1.     Resminamany çap etmek.

2.     Ses we wideo faýllaryny ýüklemek we işletmek.

3.     Amaly ýumuş: Formula  boýunça hasaplamalary özünde saklaýan  algoritmleri düzmek.

 

 

14-nji soragnama

1.     Formulalar boýunça hasaplamalary özünde saklaýan ýönekeý algoritmleri düzmek.

2.     Abzaslary formatlaşdyrmak.

3.     Amaly ýumuş: Surat bilen işlemek (Obýekti süýndürmek we ýapgytlandyrmak).

 

15-nji soragnama

1.     Şekili saklamak we ýüklemek.

2.     Simwollary  formatlaşdyrmak.

3.     Amaly ýumuş: kalkulýatorda hasaplamalar geçirmek.

16-njy soragnama

1.     Iş stoly, faýl, papka,  disk.

2.     Abzaslary formatlaşdyrmak.

3.     Amaly ýumuş: Berlen meseläniň çözüliş algoritmini söz arkaly teswirleme usulynda ýazmak.

 

17-nji soragnama

1.     Tekst redaktor barada düşünje.

2.     Suratyň parçasy.

3.     Amaly ýumuş: algoritmi  programma usulynda ýazmak.

18-nji soragnama

1.     Grafiki redaktoryň gurallary.

2.     Algoritmleri ýerine ýetirijiler. 

3.     Amaly ýumuş: teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

19-njy soragnama

1.     Tekst redaktoryň interfeýsiniň elementleri.

2.     Algoritmleri ýazmagyň söz arkaly teswirleme usuly.

3.     Amaly ýumuş: Informasiýanyň birlikleri bilen işlemek.

 

20-nji soragnama

4.     Algoritmleri ýazmagyň blok-shema usuly.

5.     Rastr (nokatlaýyn) şekiller barada düşünje. 

6.     Amaly ýumuş: berlen teksti formatlaşdyrmak.

 

 

 

 

 

21-nji soragnama

1.     Grafiki redaktoryň gurallary.

2.     Blok shemalary düzmek.

3.     Amaly ýumuş: berlen teksti ýazmak we redaktirlemek

 

 22-nji soragnama

1.     Algoritm barada düşünje.

2.     Kompýuteriň programma üpjünçiligi barada düşünje.

3.     Amaly ýumuş: Surat bilen işlemek (Suraty öwürmek we serpikdirmek)

 

23-nji soragnama

1.     Rastr grafiki redaktor.

2.     Tekstiň parçalary bilen işlemek.

3.     Amaly ýumuş: Berlen aralykdaky ähli bitin sanlaryň jemini tapmagyň algoritmini programma usulynda ýazmak.

 

24-nji soragnama

1.     Aralyk ýat.

2.     Algoritmleri ýerine ýetirijiler.

3.     Amaly ýumuş: Suraty döretmek we redaktirlemek.

 

25-nji soragnama

1.     Kompýuteri işe goýbermek we onuň bilen işi tamamlamak.

2.     Tekstiň parçalary bilen işlemek.

3.     Amaly ýumuş: Berlen aralykdaky natural sanlaryň jemini tapmaklygyň algoritmini programma usulynda ýazmak.

 

 

 

Düzüjiler:

1. A.Allagulyýew -                      TMBI-niň Informatika we IKT bölüminiň müdiri

 

    2. K. Durdyýew-                        TMBI-niň Informatika we IKT bölüminiň esasy ylmy
                                                             işgäri.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.