7 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 5 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,48 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 7-nji synplarynda
 2018-2019-nj
y okuw ýylynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden  soragnamalar

 

 

1-nji soragnama

1.     Internet torunda howpsuzlyk.

2.     Meseleler paneli.

3.     Amaly ýumuş: Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

2-nji soragnama

1.     Informasiýany göterijiler.

2.     Formulalar boýunça hasaplamalary özünde saklaýan ýönekeý programmalaryň düzülişi.  

3.     Amaly ýumuş: Ülňüleri ulanmak arkaly prezentasiýalary taýýarlamak .

 

3-njy soragnama

1.     Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

2.     Internet tory barada düşünje. Esasy hyzmatçylar: World Wide Web, elektron poçta.

3.     Amaly ýumuş: Blok shemalary düzmek.

 

4-nji soragnama

1.     Standart funksiýalar: modul, sanyň kwadraty.

2.     Oturdylan grafikany peýdalanmak.

3.     Amaly ýumuş: Internet sahypasy bilen işlemek. 

 

5-nji soragnama

1.     Meseleler paneli.

2.     Reňk shemasy we ülňüler.

3.     Amaly ýumuş: Dürli görnüşli algoritmleri düzmek.

 

6-njy soragnama

1.     Adyna geçirmek  (baha bermek) buýrugy.

2.     Informasion prosesler: informasiýalary  saklamak, geçirmek, täzeden işlemek, gözlemek.

3.     Amaly ýumuş: Web-sahypalar bilen tanyşmak.

 

7-nji soragnama

1.     Lokal  kompýuter tory barada düşünje.

2.     San berlenleriň görnüşlerini özgertmek.

3.     Amaly ýumuş: Slaýdlara sesleri  we filmleri goşmak.

 

8-nji soragnama

1.     San görnüşli berlenler.

2.     Faýl guramaçylary (menejerleri) barada düşünje.

3.     Amaly ýumuş: Animasiýaly slaýdlary döretmek.

 

9-njy soragnama

1.     Informasiýanyň görnüşleri. 

2.     Web-sahypa, web-saýt.

3.     Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamaga degişli programmalary düzmek.

10-njy soragnama

1.     San berlenleriň görnüşlerini özgertmek.

2.     Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi.

3.     Amaly ýumuş: Faýly döretmek we saklamak.

 

11-nji soragnama

1.     Kompýuteriň gurluşlary.

2.     Programmany ýüklemek we saklamak.

3.     Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamaga degişli programmalary düzmek.

 

 

 

 

12-nji soragnama

1.     Üýtgeýänler barada düşünje.

2.     Kompýuteriň programma üpjünçiligi.

3.     Amaly ýumuş: ses ýazyjy gurluşlar  ulanyp, audio informasiýalary  kompýutere ýazyp almak.

 

13-nji soragnama

1.     Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

2.     Oturdylan grafikany peýdalanmak.

3.     Amaly ýumuş: wideo kameralar ulanyp, wideo informasiýalary  kompýutere ýazyp almak.

 

14-nji soragnama

1.     Informasiýany uzak möhletleýin saklaýan gurluşlar.

2.     Arifmetiki amallar (goşmak, aýyrmak, köpeltmek, bölmek, bitinleýin bölmek amallary) we aňlatmalar.  

3.     Amaly ýumuş: Dürli salgylara geçmek.

 

15-nji soragnama

1.     Multimedia elementleri (tekst, grafika, ses, wideo) bilen prezentasiýalary döretmek.

2.     Prosessor we operatiw ýat barada düşünje.

3.     Amaly ýumuş: Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

16-njy soragnama

1.     Kompýuteriň programma üpjünçiligi.

2.      Animasiýanyň netijeleri.

3.     Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplama geçirmek.

 

17-nji soragnama

1.     Berlenleri girizmegi we çykarmagy guramak.

2.      Prezentasiýada wagty sazlamak.

3.     Amaly ýumuş:  Brauzeriň interfeýsiniň elementleri bilen işlemek.

 

 

18-nji soragnama

1.     Giriş-çykyş gurluşlary: monitor, printer, skaner, web-kamera.

2.      Prezentasiýany saklamak we çap etmek.

3.     Amaly ýumuş: Informasiýanyň mukdaryny kesgitlemek.

 

19-njy soragnama

1.     Berlenleriň görnüşleri barada düşünje.

2.     Saýtyň salgysy barada düşünje.

3.     Amaly ýumuş: Animasiýaly slaýdlary döretmek.

 

20-nji soragnama

1.     Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi.

2.     Berlenleriň görnüşleri barada düşünje. 

3.     Amaly ýumuş: Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçiliklerini peýdalanyp,  ýönekeý programmalary düzmek. 

 

21-nji soragnama

1.     Kompýuter prezentasiýasy barada düşünje.

2.     Standart funksiýalar: modul, sanyň kwadraty.

3.     Amaly ýumuş: Grafiki obýektler bilen işlemek.

 

22-nji soragnama

1.     Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

2.     Faýllar sistemasynyň obýektleri bilen işlemek.

3.     Amaly ýumuş: Slaýdlara sesleri  we filmleri goşmak.

 

23-nji soragnama

1.     Programmalaşdyrma diliniň iş penjiresi.

2.     Lokal  kompýuter tory barada düşünje.

3.     Amaly ýumuş: papkalar bilen işlemek (döretmek, nusgalamak, ýok etmek, ornuny üýtgetmek, gözlemek).

 

 

 

  24-nji soragnama

1.     Ulanyjynyň  operasion sistema bilen özara täsiriniň usullary (interfeýs): penjireler, menýu. 

2.     Prezentasiýada wagty sazlamak.

3.     Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamalary özünde saklaýan ýönekeý algoritmleri düzmek.

 

25-nji soragnama

1.     Faýllar sistemasynyň obýektleri bilen işlemek.

2.     Programmalaşdyrma dilleri.

3.     Amaly ýumuş: Internet sahypasyny ýüklemek. 

 

 

 

 

 

 

Düzüjiler:

1. A.Allagulyýew -                      TMBI-niň Informatika we IKT bölüminiň müdiri

 

2. K. Durdyýew -                        TMBI-niň Informatika we IKT bölüminiň esasy ylmy
                                                       işgäri.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.