8 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,38 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 8-nji synplarynda 
2018-2019-nj
y okuw ýylynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden   soragnamalar

 

 

1-nji soragnama

1. Sanawlary, tablisalary  döretmek we formatlaşdyrmak.

2. Şahalanma we gaýtalanma  algoritmleriniň  hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş:  Antiwirus programmalar bilen işlemek.

 

2-nji soragnama

1. Sahypalary belgilemek. 

2. Wektor şekilli obýektleriň  üstünde amallar: tapawutlandyrma, üýtgetme,  birikdirme.  

3. Amaly ýumuş:  Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak. 

 

3-nji soragnama

1.  Interfeýsiň elementleri. Elektron hatyň elementleri.

2.  Şahalanma operatory.

3. Amaly ýumuş:  Şekilleri saklamak  we ýüklemek. 

 

4-nji soragnama

1. Antiwirus programmalar.

2.  Interfeýsiň elementleri. Elektron hatyň elementleri.

3. Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri   
    çözmek (programmalaşdyrmak). 

 

 

5-nji soragnama

1. “Şahalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2.  Wektor grafikada şekilleriň döredilişi we redaktirlenişi. 

3. Amaly ýumuş:  Tekste tablisany dürli usullarda ýerleşdirmek.

 

6-njy soragnama

1.  Wektor grafiki redaktor.  Interfeýsiň elementleri.

2.  Ýönekeý we düzme şertler. Düzme operator .

3. Amaly ýumuş:  Suraty we formulany tekste goýmak.

 

 

 

7-nji soragnama

1. Tekstde gözlemek we çalşyrmak.

2.  Kompýuter wiruslary.

3. Amaly ýumuş:  Şahalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri çözmek (programmalaşdyrmak). 

 

8-nji soragnama

1. Sahypalary belgilemek. 

2. “Şahalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.  

3. Amaly ýumuş:  Elektron poçta gutysyny döretmek.

 

9-njy soragnama

1.  Dokumentleri çapa taýýarlamak.

2.  Şahalanma we gaýtalanma  algoritmleriniň  hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş:  Antiwirus programmalar bilen işlemek.

 

10-njy soragnama

1. Grafiki faýllaryň formatlary.

2. Ýönekeý we düzme şertler. Düzme operator.

3. Amaly ýumuş:  Dürli papkalarda dokumenti saklamak.

 

11-nji soragnama

1. Wektor grafikada şekilleriň döredilişi we redaktirlenişi. 

2. Dokumentleri çapa taýýarlamak. 

3. Amaly ýumuş:  Gaýtalanma  degişli  blok shemalary düzmek. 

 

12-nji soragnama

1. Wektor şekilli obýektleriň  üstünde amallar: tapawutlandyrma, üýtgetme,  birikdirme.  

2. Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary)  ornaşdyrmak  we toparlamak.

3. Amaly ýumuş:  Gaýtalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri çözmek(programmalaşdyrmak).

 

13-nji soragnama

1.  Logiki amallar.

2. Ýazuwyň dürslügini barlamak.

3. Amaly ýumuş:  Wektor grafikda  şekilleri döretmek  we redaktirlemek.

 

 

 

14-nji soragnama

1. Tekstde  gözlemek we çalşyrmak.

2. Logiki amallar. 

3. Amaly ýumuş:  Habarlary döretmek, ibermek, kabul etmek.

 

15-nji soragnama

1.  Ýazuwyň dürslügini barlamak.

2.  Gaýtalanma operatory.

3. Amaly ýumuş:  Wektor grafikada göwrümi we kölegäni ulanmak.

 

16-njy soragnama

1. “Gaýtalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2.  Sahypanyň parametrleri.

3. Amaly ýumuş:  Elektron poçta gutysyny döretmek..

 

17-nji soragnama

 1.  Poçta serweri barada düşünje. Elektron poçtanyň salgysy. Poçta müşderisi.

2.  Parametrli gaýtalanma operator. Şertli gaýtalanma operator.

3. Amaly ýumuş:  Suratlary redaktirlemek.

 

18-nji soragnama

2. Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary)  ornaşdyrmak  we toparlamak.

2.  Şahalanma we gaýtalanma  algoritmleriniň  hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş:  Web-sahypa seretmek.

 

19-njy soragnama

1.  Gaýtalanma operatory.

2.  Poçta serweri barada düşünje. Elektron poçtanyň salgysy. Poçta müşderisi.

3. Amaly ýumuş:  Faýldan teksti ýüklemek we onuň bilen işlemek.

 

20-nji soragnama

1.  Wektor şekiller barada düşünje.   Reňkiň modelleri barada düşünje.

2.  Sahypanyň parametrleri.  

3. Amaly ýumuş:  Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

 

21-nji soragnama

1.  Şahalanma operatory.

2.  Wektor şekiller barada düşünje. Reňkiň modelleri barada düşünje.

3. Amaly ýumuş:  Ülňiniň kömegi bilen  baş sahypany döretmek.

 

22-nji soragnama

2.  Hat alyşmakda howpsuzlyk düzgüni we edep kadalary.

2.  Wektor grafiki redaktor.  Interfeýsiň elementleri.  

3. Amaly ýumuş:  Şahalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri çözmek (programmalaşdyrmak). 

 

23-nji soragnama

2. Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary)  ornaşdyrmak      
     we toparlamak.

2.  Ýazuwyň dürslügini barlamak.

3. Amaly ýumuş:  Suratlary redaktirlemek.

 

24-nji soragnama

2.  Parametrli gaýtalanma operator.  Şertli gaýtalanma operator.

2.  Sanawlary, tablisalary  döretmek we formatlaşdyrmak.

3. Amaly ýumuş:  Hata faýly berkitmek.

 

25-nji soragnama

1.  “Gaýtalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2.  Hat alyşmakda howpsuzlyk düzgüni we edep kadalary.

3. Amaly ýumuş:  Tekst gurallary bilen işlemek.

 

 

Düzüjiler:

 

1. A.Allagulyýew -                      TMBI-niň Informatika we IKT bölüminiň müdiri

 

2. K.Durdyýew -                         TMBI-niň Informatika we IKT bölüminiň esasy ylmy
                                                       işgäri.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.