Terjimäniň nazaryýeti we tejribeligi

Awtor: Osmanowa A
Neşirýat: HGI
Bölüm:
Sahypa: 156 sahypa
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0,97 MB
Tags: Ýokary okuw jaý

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Perman 15 Jun, 2020
Hormatly Osmanowa men siziň ýazan kitabyňyzy 30sahypa golaý okadym. Kitabyňyz gaty ginisleyin ýazylan. Esasy prinsipleri (ýörelgeleri) we metodlary (usullary) ýazan bolsadyňyz kitap birneme gysgalardy we okayjynyn içini gysdyrmazdy diýip pikir edýärin. Kitap gowy we düşnükli ýazylan yöne birneme iç gysdyrýar bu belkide meniň ugrym bolmandygy üçin bolup biler icimiň gysmagy. Esasy ýerlerine ýetmek üçin beýleki yerleride okamaga mejbur bolyarys we bu kitabyň gyzygyny gaçyrýar. Ýöne şondan galan zatlar gyzykly, erbet däl. Başga ugurlardan yazan kitaplaryňyz bar bolsa uly höwes bilen okaryn, isinizde üstünlük:)