Soňky goşulan kitaplar

10 Ýaşaýyş durmuş esaslary Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň 10-njy synpy üçin...
10 Iňlis dili Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 10 th grade students of...
9 Iňlis dili Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 9 th grade students of...
9 Geografiýa
2021
⤓ Ýükle .docx 9-njy synp okuwçylary üçin geografiýadan sepgit synagynyň soragnamalary...
8 Iňlis dili Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 8 th grade students of...
8 Informatika Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 8-nji synplarynda 20...
8 Iňlis dili (6yash) Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 6 year 8 th grade students of...
8 Informatika (6yash) Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 8 _ (6) -nji...
7 Informatika Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 7 -nj i synplarynda...
7 Iňlis dili Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for 7 th grade students of secondary...
6 Informatika Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň VI synplarynda 20 20...
6 Iňlis dili Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 6 year 6 th grade students of...
5 Iňlis dili Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 5 th grade students of...
11 Türkmenistanyň taryhy Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx TÜRKMENISTANYŇ UMUMY ORTA BILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ...
11 Jemgyýeti öwreniş Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx TÜRKMENISTANYŇ UMUMY ORTA BILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ GUTARDYŞ...
11 Himiýa Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx TÜRKMENISTANYŇ UMUMY ORTA BILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ TEBIGY BILIMLER...
11 Informatika Soragnama
2021
⤓ Ýükle .docx TÜRKMENISTANYŇ UMUMY ORTA BILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ TAKYK BILIMLER...
11 Türkmen dili we edebiýat Düzme
2021
⤓ Ýükle .docx TÜRKMENISTANYŇ UMUMY ORTA BILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ GUTARDYŞ...
Synagyň beýany
2021
⤓ Ýükle .docx Aşgabat şäheriniň -nji orta mekdebiniň _______synpynda 2021-nji ýylyň...
Algebra we analiziň başlangyç- laryndan gutardyş synagy üçin ýumuşlar
Töräýew J, 2021
Algebra we analiziň başlangyçlaryndan gutardyş synagy üçin ýumuşlar Задания для...
Экзаменационные билеты по основам жизнедеятельности для 10 класса
2021
⤓ Ýükle .docx экзаменационные билеты по предмету Основы жизнедеятельности для учащихся...
Экзаменационные билеты по географии для 9 класса
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты по географии для 9 класса (2020 – 20 21 учебный...
Экзаменационные билеты по информатике для 8 класса
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты для переводных экзаменов по информатике 8- класса...
Экзаменационные билеты по информатике для 8 класса (6 лет)
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты для переводных экзаменов по информатике 8 _ (6)...
Экзаменационные билеты по информатике для 7 класса
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты для переводных экзаменов по информатике 7 класса...
Экзаменационные билеты по информатике для 6 класса
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты для переводных экзаменов по информатике в 6...
Экзаменационные билеты по истории  Туркменистана 11 класс
2021
⤓ Ýükle .docx Билеты по истории Туркменистана для выпускных экзаменов учащихся 11...
Экзаменационные билеты по обществоведению 11 класс
2021
⤓ Ýükle .docx Билеты по обществоведению для выпускных экзаменов учащихся 11 класса...
Экзаменационные билеты по химии 11 класс
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты по химии для выпускных классов с углубленным...
Экзаменационные билеты по информатике для 11 класс
2021
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты для выпускных экзаменов по информатике (точные...
Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных классов
2021
⤓ Ýükle .docx Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных классов...
Halallyk kyssalary
Rahmet Gylyjow, 2018
Saýrak Guşy
Reşat Nuri Güntekin
Altynjan hatyn II
Osman Ödäýew, 2012
Altynjan hatyn I
Osman Ödäýew, 2012
Ulugyz
Şirinjemal Geldiýewa
Ene toprak
Çingiz Aýtmatow, 1993
Roždestwo aýdymy
Çarlz Dikkens
Korol Lir
William Şekspir
Gamlet
William Şekspir

Halanan bölümler

Çeper Eser
349 kitap
Goşgy
97 kitap
Magtymguly
30 kitap
Informatika
97 kitap
Matematika
49 kitap
Fizika
80 kitap
Himiýa
62 kitap
Biologiýa
33 kitap
Geografiýa
56 kitap
Türkmen dili
40 kitap
Edebiýat
42 kitap
Taryh
79 kitap
Astronomiýa
5 kitap
Aýdym
27 kitap
Bedenterbiýe
10 kitap
Žurnalistika
22 kitap
Hukuk
76 kitap
Medeniýet
15 kitap
Nebit-Gaz
68 kitap
Oba-hojalyk
48 kitap
Psihologiýa
36 kitap
Pedagogika
21 kitap
Zähmet
4 kitap
Ykdysadyýet
136 kitap
Sözlük
55 kitap
Iňlis dili
18 kitap
Rus dili
19 kitap
Soragnama
33 kitap
Ekologiýa
54 kitap
Algebra
16 kitap
Geometriýa
16 kitap
Maglumatlar
70 kitap
Geodeziýa
97 kitap
Geologiýa
108 kitap
Elektronika
29 kitap
Energetika
44 kitap
Hojalyk işler
77 kitap