Soňky goşulan kitaplar

Taryh-Okuwa giýänler üçin gollanma
2016
0 Ses
Kitap Tölegli, hakyky kitap görnişinde, Aşgabat içi dostawka edýas, Türkmenbaşa çenli...
Matematika-Okuwa giýänler üçin gollanma
2008
0 Ses
Kitap Tölegli, hakyky kitap görnişinde, Aşgabat içi dostawka edýas, Türkmenbaşa çenli...
Fizika-Okuwa giýänler üçin gollanma
2008
0 Ses
Kitap Tölegli, hakyky kitap görnişinde, Aşgabat içi dostawka edýas, Türkmenbaşa çenli...
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky...
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
AŞGABADYŇ AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini...
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça...
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda...
TÜRKMEN DÖWLET ULAG WE ARAGATNAŞYK INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMENISTANYŇ MILLI SPORT WE SYÝAHATÇYLYK INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUT
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça...
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
DAŞOGUZ WELAÝATYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri)...
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI
0 Ses
2018/2019-njy okuw ýyly üçin Hünär bilimi (Inženerçilik we tehniki dersleri okatmagyň...
Goşgular ýygyndysy
Maksat Seýitliýew
0 Ses
Pederleriň wesýeti Wesýet bolup galypdyr pederlerden bizlere: Söýüň gerçek ogullar,...