Soňky goşulan kitaplar

Algebra we analiziň başlangyçlaryndan gutardyş synagy üçin ýumuşlar (Skaner)
Töräýew J, 2022
Algebra we analiziň başlangyçlaryndan gutardyş synagy üçin ýumuşlar Задания для...
10 Ýaşaýyş durmuş esaslary Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx 2021-2022-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta...
10 Iňlis dili Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 10 th grade students of...
9 Iňlis dili Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 7 year 9 th grade students of...
9 Geografiýa
2022
⤓ Ýükle .docx 9-njy synp okuwçylary üçin geografiýadan sepgit synagynyň soragnamalary...
9 Iňlis dili (6yash) Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 6 year 9 th grade students of...
9 Informatika (6yash) Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň IX synpynda 2021-2022-nji...
8 Informatika Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň VIII synplarynda...
8 Iňlis dili Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 8 th grade students of...
7 Informatika Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň VII synplarynda...
7 Iňlis dili Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for 7 th grade students of secondary...
6 Informatika Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň VI synplarynda...
6 Iňlis dili Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 6 th grade students of...
5 Iňlis dili Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Examination questions in English for the 5 th grade students of...
11 Türkmenistanyň taryhy Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň...
11 Jemgyýeti öwreniş Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda...
11 Biologiýa Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň tebigy bilimler...
11 Fizika Soragnama
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň takyk bilimler...
11 Türkmen dili we edebiýat Düzme
2022
⤓ Ýükle .docx Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda...
Synagyň beýany
2022
⤓ Ýükle .docx Aşgabat şäheriniň -nji orta mekdebiniň _______synpynda 2022-nji ýylyň...
Билеты основам жизнедеятельности для 10 класса
2022
⤓ Ýükle .docx ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ для переводных экзаменов по основам...
Билеты географии для 9 класса
2022
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты по географии для 9 класса (2021-2022 учебный год)...
Билеты информатике для 9 класса (6 лет)
2022
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты промежуточных экзаменов по информатике для IX...
Билеты информатике для 8 класса
2022
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для VIII...
Билеты информатике для 7 класса
2022
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для VII класс...
Билеты информатике для 6 класса
2022
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для VI класс...
Билеты истории Туркменистана 11 класс
2022
⤓ Ýükle .docx Билеты по истории Туркменистана для выпускных экзаменов учащихся 11...
Билеты обществоведению 11 класс
2022
⤓ Ýükle .docx Билеты по обществоведению для выпускных экзаменов учащихся 11 класса...
Билеты биологии 11 класс
2022
⤓ Ýükle .docx Экзаменационные билеты по биологии для выпускных классов с углубленным...
Билеты физике 11 класс
2022
⤓ Ýükle .docx Билеты для выпускных экзаменов по физике в 11-х классах средних школ с...
Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных классов
2022
⤓ Ýükle .docx Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных классов...
Köp soralýan soraglar
Sorag: Gurban baýramynda dokument tabşyryp bolýamy? Jogap: Howa, Gurbanlyk günler...
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI (12.07.2021- 24.07.2021 ) Hünä rm...
Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat
Aşgabat şäherinde we welaýatlarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş...
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2021-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2021/2022-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2021/2022-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2021/2022-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2021/2022-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Daşoguzyň Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi
BALKAN LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE...
Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi
AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi
DAŞOGUZYŇ MAGTYMGULY GARLYÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly...
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi
BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi
LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi
MARYNYŇ ÝOLAMAN HUMMAÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW...
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Marynyň Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi
HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
INDIRA GANDI ADYNDAKY AŞGABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...

Halanan bölümler

Çeper Eser
349 kitap
Goşgy
97 kitap
Magtymguly
30 kitap
Informatika
97 kitap
Matematika
49 kitap
Fizika
80 kitap
Himiýa
62 kitap
Biologiýa
33 kitap
Geografiýa
56 kitap
Türkmen dili
40 kitap
Edebiýat
42 kitap
Taryh
80 kitap
Astronomiýa
5 kitap
Aýdym
26 kitap
Bedenterbiýe
10 kitap
Žurnalistika
22 kitap
Hukuk
76 kitap
Medeniýet
15 kitap
Nebit-Gaz
68 kitap
Oba-hojalyk
48 kitap
Psihologiýa
36 kitap
Pedagogika
21 kitap
Zähmet
4 kitap
Ykdysadyýet
135 kitap
Sözlük
55 kitap
Iňlis dili
18 kitap
Rus dili
19 kitap
Soragnama
33 kitap
Ekologiýa
54 kitap
Algebra
16 kitap
Geometriýa
16 kitap
Maglumatlar
73 kitap
Geodeziýa
97 kitap
Geologiýa
108 kitap
Elektronika
29 kitap
Energetika
44 kitap
Hojalyk işler
77 kitap