Soňky goşulan kitaplar

Kalp owazlary (Goşgular ýygyndysy)
Rahman Döwletow, 2024
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany (Kwota)-2023 ýyl
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI Hünä rm enleri tayýarlamag yň ug ry we...
Köp soralýan soraglar
Sorag: Resminamalary welaýatlarda haýsy mekdebe tabşyrmaly? Jogap: Resminamalary...
Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat
Aşgabat şäherinde we welaýatlarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş...
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2023-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2023/2024-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2023/2024-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi
BERDIMUHAMET ANNAÝEW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER MUGALLYMÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi
SAÇLY DURSUNOWA ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER LUKMANÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi
SAHY JEPBAROW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy
ABA ANNAÝEW ADYNDAKY HALKARA ATÇYLYK AKADEMIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi
BALKAN LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW...
Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE...
Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi
AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi
DAŞOGUZYŇ MAGTYMGULY GARLYÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi
BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi
LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi
MARYNYŇ ÝOLAMAN HUMMAÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Söwda-kooperatiw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW...
Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi
HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
INDIRA GANDI ADYNDAKY AŞGABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebi
GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY DAŞOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw...
Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ ÝANYNDAKY ULAG WE KOMMUNIKASIÝALAR AGENTLIGINIŇ...
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI...
Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
AŞGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW...
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi
“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi
«TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNINIŇ MARY NEBITGAZ ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji...
Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI...
Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA...
Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BAÝRAMALY AGROSENAGAT ORTA...
Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYŇ DAŞOGUZ AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ DOKMA SENAGATY MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEHANIKA-TEHNOLOGIKI...
Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ MARY ŞÄHERINDÄKI JEMAGAT HOJALYGY...
«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi
«TÜRKMENHIMIÝA» DÖWLET KONSERNINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI TEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW...
Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ ÝANYNDAKY ULAG WE KOMMUNIKASIÝALAR AGENTLIGINIŇ...
Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMEN DÖWLET NEŞIRÝAT GULLUGYNYŇ NEŞIRÝAT-ÇAPHANA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Ahal welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Politehniki orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ ÝANYNDAKY ULAG WE KOMMUNIKASIÝALAR AGENTLIGINIŇ...
Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ ÝANYNDAKY ULAG WE KOMMUNIKASIÝALAR AGENTLIGINIŇ...
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
DAŞOGUZ WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...

Halanan bölümler

Çeper Eser
350 kitap
Goşgy
100 kitap
Magtymguly
30 kitap
Informatika
97 kitap
Matematika
49 kitap
Fizika
80 kitap
Himiýa
62 kitap
Biologiýa
33 kitap
Geografiýa
56 kitap
Türkmen dili
40 kitap
Edebiýat
42 kitap
Taryh
80 kitap
Astronomiýa
5 kitap
Aýdym
26 kitap
Bedenterbiýe
10 kitap
Žurnalistika
22 kitap
Hukuk
76 kitap
Medeniýet
15 kitap
Nebit-Gaz
68 kitap
Oba-hojalyk
48 kitap
Psihologiýa
36 kitap
Pedagogika
22 kitap
Zähmet
4 kitap
Ykdysadyýet
135 kitap
Sözlük
55 kitap
Iňlis dili
18 kitap
Rus dili
19 kitap
Soragnama
36 kitap
Ekologiýa
54 kitap
Algebra
17 kitap
Geometriýa
16 kitap
Maglumatlar
82 kitap
Geodeziýa
97 kitap
Geologiýa
108 kitap
Elektronika
29 kitap
Energetika
44 kitap
Hojalyk işler
77 kitap

Soňky habarlar

Privacy Policy