Soňky goşulan kitaplar

Halallyk kyssalary
Rahmet Gylyjow, 2018
Saýrak Guşy
Reşat Nuri Güntekin
Altynjan hatyn II
Osman Ödäýew, 2012
Altynjan hatyn I
Osman Ödäýew, 2012
Ulugyz
Şirinjemal Geldiýewa
Ene toprak
Çingiz Aýtmatow, 1993
Roždestwo aýdymy
Çarlz Dikkens
Korol Lir
William Şekspir
Gamlet
William Şekspir
Ruslar ahaltekede
Tugan W.A, 1993
Bagrymyzyň badaşany
Tirkiş Jumageldiýew, 1977
Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi
Tagangeldi Täçmyradow, 1989
Keltegoňur kyssasy
Sapargeldi Annasähet Iner ogly
Belkiniň powestleri
Puşkin A.S, 1982
Ak gapjyk
Petdi Magsymow, 1971
Söýgi hakda bäş söhbet
Osman Ödäýew
Polkownik Şaber
Onore de Balzak, 1832
Oguznama
2001
Ýagtylyga çykanlar
Nurmyrat Saryhanow, 1979
Ýusup–Züleýha
Nurmuhammet Andalyp, 2010
Zeýnelarap
Nurmuhammet Andalyp, 2010
Nesimi
Nurmuhammet Andalyp, 1992
Leýli–Mejnun
Nurmuhammet Andalyp, 2010
Baba Röwşen
Nurmuhammet Andalyp, 2010
Uçmahyň guşlary
Nobatguly Rejepow, 2009
Hudaýberdi gorkak(Komediýa)
Nobatguly Rejepow
Halypalar hem şägirtler (Komediýa)
Nobatguly Rejepow, 2010
Halal hazyna (Komediýa)
Nobatguly Rejepow

Halanan bölümler

Çeper Eser
349 kitap
Goşgy
97 kitap
Magtymguly
30 kitap
Informatika
97 kitap
Matematika
49 kitap
Fizika
80 kitap
Himiýa
62 kitap
Biologiýa
33 kitap
Geografiýa
56 kitap
Türkmen dili
40 kitap
Edebiýat
42 kitap
Taryh
79 kitap
Astronomiýa
5 kitap
Aýdym
27 kitap
Bedenterbiýe
10 kitap
Žurnalistika
22 kitap
Hukuk
76 kitap
Medeniýet
15 kitap
Nebit-Gaz
68 kitap
Oba-hojalyk
48 kitap
Psihologiýa
36 kitap
Pedagogika
21 kitap
Zähmet
4 kitap
Ykdysadyýet
136 kitap
Sözlük
55 kitap
Iňlis dili
18 kitap
Rus dili
19 kitap
Soragnama
33 kitap
Ekologiýa
54 kitap
Algebra
15 kitap
Geometriýa
16 kitap
Maglumatlar
70 kitap
Geodeziýa
97 kitap
Geologiýa
108 kitap
Elektronika
29 kitap
Energetika
44 kitap
Hojalyk işler
77 kitap