7 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,34 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

⤓ Ýükle .docx

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 7-nji synplarynda
 2019-2020-nji okuw ýylynda  synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden  soragnamalar

1-nji soragnama

1.  Giriş-çykyş gurluşlary: monitor, printer, skaner, web-kamera.

2.   Prezentasiýany saklamak we çap etmek.

3.  Amaly ýumuş: Informasiýanyň mukdaryny kesgitlemek.

 

2-nji soragnama

1.  Adyna geçirmek  (baha bermek) buýrugy.

2.  Informasion prosesler: informasiýalary  saklamak, geçirmek, täzeden işlemek, gözlemek.

3.  Amaly ýumuş: Web-sahypalar bilen tanyşmak.

 

3-nji soragnama

1.  Berlenleri girizmegi we çykarmagy guramak.

2.   Prezentasiýada wagty sazlamak.

3.  Amaly ýumuş:  Brauzeriň interfeýsiniň elementleri bilen işlemek.

 

4-nji soragnama

1.  Berlenleriň görnüşleri barada düşünje.

2.  Saýtyň salgysy barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Animasiýaly slaýdlary döretmek.

 

5-nji soragnama

1.  Meseleler paneli.

2.  Reňk shemasy we ülňüler.

3.  Amaly ýumuş: Dürli görnüşli algoritmleri düzmek.

 

6-njy soragnama

1.  Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi.

2.  Berlenleriň görnüşleri barada düşünje. 

3.  Amaly ýumuş: Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçiliklerini peýdalanyp,  ýönekeý programmalary düzmek. 

 

  7-nji soragnama

1.  Ulanyjynyň  operasion sistema bilen özara täsiriniň usullary (interfeýs): penjireler, menýu. 

2.  Prezentasiýada wagty sazlamak.

3.  Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamalary özünde saklaýan ýönekeý algoritmleri düzmek.

 

8-nji soragnama

1.  Kompýuter prezentasiýasy barada düşünje.

2.  Standart funksiýalar: modul, sanyň kwadraty.

3.  Amaly ýumuş: Grafiki obýektler bilen işlemek.

9-njy soragnama

1.  Internet tory barada düşünje.

2.  San berlenleriň görnüşlerini özgertmek.

3.  Amaly ýumuş: Slaýdlara sesleri  we filmleri goşmak.

 

10-njy soragnama

1.  Faýllar sistemasynyň obýektleri bilen işlemek.

2.  Programmalaşdyrma dilleri.

3.  Amaly ýumuş: Internet sahypasyny ýüklemek. 

 

11-nji soragnama

1.  Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

2.  Faýllar sistemasynyň obýektleri bilen işlemek.

3.  Amaly ýumuş: Slaýdlara sesleri  we filmleri goşmak.

 

12-nji soragnama

1.  San görnüşli berlenler.

2.  Faýl guramaçylary (menejerleri) barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Animasiýaly slaýdlary döretmek

 

13-nji soragnama

1.  Informasiýany göterijiler.

2.  Formulalar boýunça hasaplamalary özünde saklaýan ýönekeý programmalaryň düzülişi.  

3.  Amaly ýumuş: Ülňüleri ulanmak arkaly prezentasiýalary taýýarlamak .

 

14-nji soragnama

1.  Programmalaşdyrma diliniň iş penjiresi.

2.  Internet tory barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: papkalar bilen işlemek (döretmek, nusgalamak, ýok etmek, ornuny üýtgetmek, gözlemek).

 

15-nji soragnama

1.  Informasiýanyň görnüşleri. 

2.  Web-sahypa, web-saýt.

3.  Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamaga degişli programmalary düzmek.

 

16-njy soragnama

1.  Üýtgeýänler barada düşünje.

2.  Kompýuteriň programma üpjünçiligi.

3.  Amaly ýumuş: ses ýazyjy gurluşlar  ulanyp, audio informasiýalary  kompýutere ýazyp almak.

 

17-nji soragnama

1.  Internet torunda howpsuzlyk.

2.  Meseleler paneli.

3.  Amaly ýumuş: Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

18-nji soragnama

1.  San berlenleriň görnüşlerini özgertmek.

2.  Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi.

3.  Amaly ýumuş: Faýly döretmek we saklamak.

 

19-njy soragnama

1.  Multimedia elementleri (tekst, grafika, ses, wideo) bilen prezentasiýalary döretmek.

2.  Prosessor we operatiw ýat barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

20-nji soragnama

1.  Kompýuteriň gurluşlary.

2.  Programmany ýüklemek we saklamak.

3.  Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamaga degişli programmalary düzmek.

21-nji soragnama

1.  Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

2.  Internet tory barada düşünje. Esasy hyzmatçylar: World Wide Web, elektron poçta.

3.  Amaly ýumuş: Blok shemalary düzmek.

 

22-nji soragnama

1.  Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

2.  Oturdylan grafikany peýdalanmak.

3.  Amaly ýumuş: wideo kameralar ulanyp, wideo informasiýalary  kompýutere ýazyp almak.

 

23-nji soragnama

1.  Standart funksiýalar: modul, sanyň kwadraty.

2.  Oturdylan grafikany peýdalanmak.

3.  Amaly ýumuş: Internet sahypasy bilen işlemek. 

 

24-nji soragnama

1.  Kompýuteriň programma üpjünçiligi.

2.   Animasiýanyň netijeleri.

3.  Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplama geçirmek.

 

25-nji soragnama

1.  Informasiýany uzak möhletleýin saklaýan gurluşlar.

2.  Arifmetiki amallar (goşmak, aýyrmak, köpeltmek, bölmek, bitinleýin bölmek amallary) we aňlatmalar.  

3.  Amaly ýumuş: Dürli salgylara geçmek.

 

Düzüjiler:

1. Allagulyýew A.

2. Ruliýewa L.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
Diňe IMO: +99362 56 12 82 ýazyň (Jaň we sms ýazmaň)
sms üçin: +99365 63 77 43