Jemi 2640 kitap tapyldy
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA! Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2024/2025-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin magistr...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2024/2025-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýy ly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi
BERDIMUHAMET ANNAÝEW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER MUGALLYMÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi
SAÇLY DURSUNOWA ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER LUKMANÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Sahypadaky kitap sany: