Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat

Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Tags: -

Aşgabat şäherinde we welaýatlarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat (2023 ýyl üçin) 

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

№25 mekdepGörogly köçesi, jaý 1/3, telefon: 2-67-68

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

32 mekdep, Himik kiçi etrapçasytelefon:9-77-60

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№16 mekdep, Türkmenistan köçesi, 22, telefon: 7-20-28, 7-20-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31,

telefon: 94-69-90, 94-54-29.

 

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

7 mekdepOguzhan köçesi, 46-njy jaý, telefon: 7-40-78

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№15 mekdepS.Nyýazow şaýoly, 129-njy jaý,  telefon: 6-07-80

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№16 mekdep, Türkmenistan köçesi, 22, telefon: 7-20-28, 7-20-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň salgysy:Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169, tel.: 39-85-62, 39-85-25.

 

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

№25 mekdepGörogly köçesi, jaý 1/3, telefon: 2-67-68

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI, Şabende köçesi7, telefon: 3-67-45

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№6 mekdep, Atabaýew köçesi, 53, telefon: 7-69-59, 7-67-14

 

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

№25 mekdepGörogly köçesi, jaý 1/3, telefon: 2-67-68

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

2 mekdep3-nji kiçi etrapçasy,   telefon: 1-38-91

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

19 mekdep, Galkynyş köç, 67, telefon: 6-51-82,  6-51-83

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Aba Annaýew köçesi, 47, telefon: 34-67-17.

 

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№29 mekdep, Bahar kiçi etrapçasy,  telefon: 2-01-84, 2-27-62

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

mekdepAta-Köpek Mergen köçesi, 29,telefon: 7-35-80, 7-09-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Arçabil şaýoly, 8, telefon: 391374, 391370.

 

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

20 mekdep,3-nji kiçi etrapça, telefon: 2-40-51

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

mekdepAta-Köpek Mergen köçesi, 29,telefon: 7-35-80, 7-09-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, Baba Annanow köçesi, 136, telefon: 28-18-86, 28-18-04.

 

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Daşoguz şäherindäki Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№24 mekdepGagarin kiçi etrapça,  telefon: 3-79-32 

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№14 mekdep, Gorkut ata köçesi10, telefon: 4-43-57, 4-43-58

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, 1972–nji (Atatürk) köçe, 73, telefon: 48–62–89, 48-62-75.

 

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

7 mekdepOguzhan köçesi, 46-njy jaý, telefon: 7-40-78

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№24 mekdepGagarin kiçi etrapça,  telefon: 3-79-32 

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№14 mekdep, Gorkut ata köçesi10, telefon: 4-43-57, 4-43-58

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet maliýe instituty, (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112, telefon: 49–61–99, 49–07–92.

 

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

№25 mekdepGörogly köçesi, jaý 1/3, telefon: 2-67-68

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

38 mekdep, S.Nyýazow şaýoly, 130-njy jaý,  telefon: 6-03-45   

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№19 mekdep,Galkynyş köçesi 67, telefon: 6-51-82, 6-51-83

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty, Oguz han köçesi, 13, telefon: 49–35–86, 49–44–21.

 

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen oba hojalyk instituty, Ruhnama köçesi, 94,  telefon: 5-26-39

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mek­de­bi, Dostluk şäherçesi, Zelili köçesi1, telefon: 9-87-71, 9-89-56  

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№15 mekdep, Galkynyş köçesi1, telefon: 7-73-64, 7-73-65

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti, 2009–njy (Görogly) köçe, 143, telefon: 34–27–46, 34–07–77, 34–25–64.

ABA ANNAÝEW ADYNDAKY HALKARA ATÇYLYK AKADEMIÝASY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen oba hojalyk instituty, Ruhnama köçesi, 94,  telefon: 5-26-39

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mek­de­bi, Dostluk şäherçesi, Zelili köçesi1, telefon: 9-87-71, 9-89-56  

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№15 mekdep, Galkynyş köçesi1, telefon: 7-73-64, 7-73-65

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti, 2009–njy (Görogly) köçe, 143, telefon: 34–27–46, 34–07–77, 34–25–64. 

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen oba hojalyk instituty, Ruhnama köçesi, 94,  telefon: 5-26-39

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mek­de­bi, Dostluk şäherçesi, Zelili köçesi1, telefon: 9-87-71, 9-89-56  

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№15 mekdep, Galkynyş köçesi1, telefon: 7-73-64, 7-73-65

 

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, tel.: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

20 mekdep, 3-nji kiçi etrapça, telefon: 2-40-51 

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№16 mekdep, Türkmenistan köçesi, 22, telefon: 7-20-28, 7-20-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, A.Gowşudow köçesi, 58, telefon: 92-71-09.

 

TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

7 mekdepOguzhan köçesi, 46-njy jaý, telefon: 7-40-78

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№15 mekdepS.Nyýazow şaýoly, 129-njy jaý,  telefon: 6-07-80

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№6 mekdep, Atabaýew köçesi, 53, telefon: 7-69-59, 7-67-14

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40, telefon: 39-98-70, 39-98-71.

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

25 mekdepGörogly köçesi  1/3 jaýy, telefon: 2-67-68

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

38 mekdep, S.Nyýazow şaýoly, 130-njy jaý,  telefon: 6-03-45 

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty,Oguzhan köçesi, 62, telefon: 60412, 57502

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, Baba Annanow köçesi, 136, telefon: 28-18-86, 28-18-04.

 

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№29 mekdep, Bahar kiçi etrapçasy,  telefon: 2-01-84, 2-27-62

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiAşgabat şaýoly 62,  telefon1-80-01, 1-80-02

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inženertehnologiýalar uniwersiteti,  Köşi köçesi, 100, telefon: 39-16-67.

 

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

2 mekdep3-nji kiçi etrapçasy,   telefon: 1-38-91

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

mekdepAta-Köpek Mergen köçesi, 29, telefon: 7-35-80, 7-09-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Inženertehniki we ulag kommunikasiýalary instituty, Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51, telefon: 33–52–33, 39–26–47, 39–26–48.

 

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№22 mekdep, G.Annaýew köçesi, 205 B kwartal, telefon: 7-09-96

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

7 mekdepOguzhan köçesi, 46-njy jaý,  telefon: 7-40-78

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№27 mekdep, Türkmenabat şäh, 3-nji kwartal kiçi etrapçasy telefon: 2-53-40;

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№3 mekdep, Bagtyýarlyk köçesi, 42, telefon:., 7-03-51

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, Galkynyş köçesi, 25, telefon: 22-68-50.

 

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, telefon: 48-28-60.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, telefon: 48-28-60.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, telefon: 48-28-60.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, telefon: 48-28-60.

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, telefon: 48-28-60.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, telefon: 48-28-60.

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy,  2022–nji (A.Nowaýy) köçe, 90, telefon: 92–56–41, 92–31–19, 92–25–08.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy,  2022–nji (A.Nowaýy) köçe, 90, telefon: 92–56–41, 92–31–19, 92–25–08.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy,  2022–nji (A.Nowaýy) köçe, 90, telefon: 92–56–41, 92–31–19, 92–25–08.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy,  2022–nji (A.Nowaýy) köçe, 90, telefon: 92–56–41, 92–31–19, 92–25–08.

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy,  2022–nji (A.Nowaýy) köçe, 90, telefon: 92–56–41, 92–31–19, 92–25–08.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy,  2022–nji (A.Nowaýy) köçe, 90, telefon: 92–56–41, 92–31–19, 92–25–08.

 

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, telefon: 92-28-56.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, telefon: 92-28-56.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, telefon: 92-28-56.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, telefon: 92-28-56.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, telefon: 92-28-56.

Aşgabat şäheri (80012)

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, telefon: 92-28-56.


AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Balkanabat şäheriniň 6-njy orta mekdebi, salgysy: Balkanabat ş. 5-nji kiçi ýaşaýyş jaý toplumy, tel: 4-00-62, 4-00-63, 4-26-24

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

45 mekdepHazar köçesi

Aşgabat şäheri (80012)

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi, Görogly köçesi, 124, telefon: 90-62-04.


HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebi, Mary şäheri, Aşgabat köçesi, 49, telefon: 5–20–55, 5–29–15.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebi, Mary şäheri, Aşgabat köçesi, 49, telefon: 5–20–55, 5–29–15.

 

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, Тel.: 27-21-22, 27-21-38.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, Тel.: 27-21-22, 27-21-38.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, Тel.: 27-21-22, 27-21-38.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, Тel.: 27-21-22, 27-21-38.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, Тel.: 27-21-22, 27-21-38.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, Тel.: 27-21-22, 27-21-38.

 

DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi, Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, Tel.: 92-54-84, 92-52-19.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi, Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, Tel.: 92-54-84, 92-52-19.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi, Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, Tel.: 92-54-84, 92-52-19.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi, Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, Tel.: 92-54-84, 92-52-19.

Aşgabat şäheri (80012)

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi, Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22, Tel.: 92-54-84, 92-52-19.

 

TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE ÇEPERÇILIK MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Aşgabat ş., 2087-nji (Aga Berdiýew) köçe, jaý 127, Tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Aşgabat ş., 2087-nji (Aga Berdiýew) köçe, jaý 127, Tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Aşgabat ş., 2087-nji (Aga Berdiýew) köçe, jaý 127, Tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Aşgabat ş., 2087-nji (Aga Berdiýew) köçe, jaý 127, Tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Aşgabat ş., 2087-nji (Aga Berdiýew) köçe, jaý 127, Tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Aşgabat ş., 2087-nji (Aga Berdiýew) köçe, jaý 127, Tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

SÖWDA-KOOPERATIW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Söwda-kooperatiw mekdebi, Aşgabat ş., 2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51.  Тel.: 36-85-32, 36-83-28.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Söwda-kooperatiw mekdebi, Aşgabat ş., 2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51.  Тel.: 36-85-32, 36-83-28.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Söwda-kooperatiw mekdebi, Aşgabat ş., 2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51.  Тel.: 36-85-32, 36-83-28.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Söwda-kooperatiw mekdebi, Aşgabat ş., 2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51.  Тel.: 36-85-32, 36-83-28.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Söwda-kooperatiw mekdebi, Aşgabat ş., 2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51.  Тel.: 36-85-32, 36-83-28.

Aşgabat şäheri (80012)

Söwda-kooperatiw mekdebi, Aşgabat ş., 2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51.  Тel.: 36-85-32, 36-83-28.

ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi; Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129, Тel.: 28-71-56, 28-71-66.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi; Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129, Тel.: 28-71-56, 28-71-66.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi; Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129, Тel.: 28-71-56, 28-71-66.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi; Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129, Тel.: 28-71-56, 28-71-66.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi; Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129, Тel.: 28-71-56, 28-71-66.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi; Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129, Тel.: 28-71-56, 28-71-66.

HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi; Aşgabat ş., aeroport. Тel.: 23-34-21.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi; Aşgabat ş., aeroport. Тel.: 23-34-21.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi; Aşgabat ş., aeroport. Тel.: 23-34-21.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi; Aşgabat ş., aeroport. Тel.: 23-34-21.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi; Aşgabat ş., aeroport. Тel.: 23-34-21.

Aşgabat şäheri (80012)

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi; Aşgabat ş., aeroport. Тel.: 23-34-21.

AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Тel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Тel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Тel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Тel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Тel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Тel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

 

AŞGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13. Tel.: 49-48-07, 49-48-04

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13. Tel.: 49-48-07, 49-48-04

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13. Tel.: 49-48-07, 49-48-04

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13. Tel.: 49-48-07, 49-48-04

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13. Tel.: 49-48-07, 49-48-04

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13. Tel.: 49-48-07, 49-48-04


AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143. Tel.: 34-98-91, 34-91-24.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143. Tel.: 34-98-91, 34-91-24.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143. Tel.: 34-98-91, 34-91-24.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143. Tel.: 34-98-91, 34-91-24.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143. Tel.: 34-98-91, 34-91-24.

Aşgabat şäheri (80012)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143. Tel.: 34-98-91, 34-91-24.


AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEHANIKA-TEHNOLOGIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4. Tel.: 36-49-20, 36-04-16.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4. Tel.: 36-49-20, 36-04-16.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4. Tel.: 36-49-20, 36-04-16.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4. Tel.: 36-49-20, 36-04-16.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4. Tel.: 36-49-20, 36-04-16.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4. Tel.: 36-49-20, 36-04-16.


AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84. Tel.: 94-31-47.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84. Tel.: 94-31-47.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84. Tel.: 94-31-47.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84. Tel.: 94-31-47.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84. Tel.: 94-31-47.

Aşgabat şäheri (80012)

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84. Tel.: 94-31-47.


AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49, Tel.: 36-48-14, 36-36-97.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49, Tel.: 36-48-14, 36-36-97.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49, Tel.: 36-48-14, 36-36-97.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49, Tel.: 36-48-14, 36-36-97.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49, Tel.: 36-48-14, 36-36-97.

Aşgabat şäheri (80012)

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49, Tel.: 36-48-14, 36-36-97.

 

NEŞIRÝAT – ÇAPHANA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş. Galkynyş köçesi, 66. Tel.: 22-07-35; 22-16-99.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş. Galkynyş köçesi, 66. Tel.: 22-07-35; 22-16-99.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş. Galkynyş köçesi, 66. Tel.: 22-07-35; 22-16-99.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş. Galkynyş köçesi, 66. Tel.: 22-07-35; 22-16-99.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş. Galkynyş köçesi, 66. Tel.: 22-07-35; 22-16-99.

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş. Galkynyş köçesi, 66. Tel.: 22-07-35; 22-16-99.

 

POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Esgerler köçe, 68 jaý, tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Esgerler köçe, 68 jaý, tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Esgerler köçe, 68 jaý, tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Esgerler köçe, 68 jaý, tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

Ahal welaýaty (Aşgabat şäheri, 80012)

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Esgerler köçe, 68 jaý, tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

Aşgabat şäheri (80012)

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi; Aşgabat ş., Esgerler köçe, 68 jaý, tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

 

 

Esasy Bellik: Häzirki wagtda Kitaphana programmany ulanýan gaty az, maglumatlaryň täzelenmegi hem-de täze maglumatlaryň goşulmagy üçin Play marketdan programma 5 ýyldyz goýmagy we Imo arkaly istoriýaňyzda kitaphana programmany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.  

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Ramazan 14 Jul, 2022
Talyp bolman isleýanlere uly ustunlik arzuw etýan. Ýykylsañyzda gynanmañ sebäbi ýykylmadyk adam hic hacan ýokaryk galmaz. Mende okuwa girejek bolamda nace ýyl ýykylyp soñ girdim. Indi serediñ sizde nahili mumkincilikleer bar.
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
myahri 15 Jul, 2021
Talyp bolmak islanyanlen hemmesine ustunlik arzuw edyan
Jeren 15 Jul, 2021
Hydyr Deryayew adyndaky mugallymcylyk orta okuw mekdebine lebap welayatynyn haysy mekdebinde tabsyrmaly?
Ogultach 14 Jul, 2021
Salam. Aman Kekilow okuwyna nirde dokument tawşyrmalyka
Mariya 14 Jul, 2021
Aman Kekilow adyndaky okuwa nirde dokument tabsyrmaly
Altynay 14 Jul, 2021
Gurbanlyk gunlerindede dokumentler Kabul edilermyka?
Lale 14 Jul, 2021
Hemmaznize ustunlik
Yhlas Permankulow 13 Jul, 2021
Maglumatlar üçin diýseñ minnetdar
Lukmanmyrat 13 Jul, 2021
Kop kop sagbolun
annadurdy 13 Jul, 2021
Sag bolun
Göwher 12 Jul, 2021
Maglumatlar üçin Minnetdar!
Myrat 12 Jul, 2021
Admin hydyr deryayew adyndaky mugallymcylyk mekdebi lebap welayatynyn haysy mekdebine resminamalary tabsyrmaly
Gunça 12 Jul, 2021
Maglumatlar üçin köp sagboluñ