Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 82 kitap tapyldy
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2024-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2024/2025-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin magistr...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2024/2025-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýy ly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi
BERDIMUHAMET ANNAÝEW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER MUGALLYMÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi
SAÇLY DURSUNOWA ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER LUKMANÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýy ly üçin aşakdaky...
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi
BALKAN LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýy ly üçin aşakdaky hünärler...
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi
HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýy ly üçin aşakdaky...
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
INDIR A GANDI ADYNDKY AŞGABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2024/2025-nji okuw ýy ly...
Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebi
GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY DAŞOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2024/2025-nji okuw...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty  (Magistratura)
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2024/2025-nji okuw...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti  (Magistratura)
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin magistr...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti  (Magistratura)
HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin Nebitgaz işi...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (Magistratura)
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty (Magistratura)
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin...
Sahypadaky kitap sany: