Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 70 kitap tapyldy
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 20 20 /202 1 -nji okuw ýyly üçin...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2020/2021-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty 2020/2021-nji okuw...
Halkara nebit we gaz uniwersiteti
Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2020/2021-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2020/2021-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty 2020/2021-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
Türkmen döwlet medeniýet instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2020/2021-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
Türkmen döwlet maliýe instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
Türkmen oba hojalyk instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Daşoguzyň Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi
Türkmenistanyň döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite...
Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi
Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly...
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi
Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi
Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin...
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebi
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady Aragatnaşyklar ministrliginiň söwda-kooperatiw...
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi...
Marynyň Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi
Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Sahypadaky kitap sany: