Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 66 kitap tapyldy
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA! Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (Magistratura)
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty (Magistratura)
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti  (Magistratura)
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2019/2020-nji...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2019/2020-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty 2019/2020-nji okuw...
Halkara nebit we gaz uniwersiteti
Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2019/2020-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2019/2020-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty 2019/2020-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
Türkmen döwlet medeniýet instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2019/2020-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
Türkmen döwlet maliýe instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
Türkmen oba hojalyk instituty 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi 2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Sahypadaky kitap sany: