DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2023-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary 2023-nji ýylyň 17-nji iýulyndan 21-nji awgusty aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler.

 

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 82-nji jaýy, tel.: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 2097-nji (Duşenbe) köçesi, 6-njy jaý, tel.: 23-04-60; 23-08-12.

Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Ankara köçesiniň 121-nji jaýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88.

Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýüniň Büzmeýin şahamçasy: Aşgabat ş., S.Kornew köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: 33-24-77, 33-07-31.

Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., Gurtly ýaşaýyş toplumynyň 37-nji jaýy, tel.: 97-67-94, 97-67-98.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy, tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Ak bugdaý etrap hassahanasy: Änew ş., Azatlyk köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800137) 36-3-30, 34-4-19.

Gökdepe etrap köpugurly hassahana: Gökdepe ş., Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy, tel.: (800132) 4-70-02, 4-70-08.

Kaka etrap hassahanasy: Kaka ş., Ýüzbaşy köçesiniň 59-njy jaýy, tel.: (800133) 45-1-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gulmyradow köçesiniň 1-nji jaýy, tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-19.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, tel.: (800135) 4-41-14, 4-86-24.

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy ş., Watan köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800243) 6-03-41, 6-03-38.

Hazar şäherçe hassahanasy: Hazar ş., 33-nji ýaşaýyş toplumy, tel.: (800222) 9-40-30, 9-43-00.

Gumdag şäherçe hassahanasy: Gumdag ş., A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800241) 4-11-73, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Gyzylarbat etrap hassahanasy: Gyzylarbat ş., Ö.Gylyçmämmedow köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş., Garagum köçesiniň 23-nji jaýy, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy: Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800248) 4-84-00, 4-84-01, 4-04-26.

Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Garagum köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800242) 4-06-24, 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy: Esenguly ş., 4-nji köçesiniň 1-nji kiçi etrapçasynyň 248-nji jaýy, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi : K ö n e ü r genç ş., G.Atabaýew köçesiniň 47-nji jaýy, tel.: (800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ş., Aşgabat köçesiniň 1-nji jaýy, tel.: (800349) 3-11-01, 3-19-77.

Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Andalyp ş., Andalyp köçesiniň 21-nji jaýy, tel.:(800344) 2-15-81, 2-03-50, 2-15-71.

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 2-nji Saglyk öýi: Türkmenabat ş., 3-nji kwartaly, tel:(800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02;

Türkmenabat şäheriniň 5-nji Saglyk öýi: Türkmenabat ş., Magtymguly köçesiniň 113a-nji jaýy, tel.: (800422) 3-50-59, 3-77-60, 3-82-52, 3-78-77, 3-50-70;

Dänew etrap hassahanasy: Dänew ş., S.Nyýazow köçesiniň 71-nji jaýy, tel: (800422) 2-06-03, 2-06-29, 2-25-03;

Kerki etrap hassahanasy: Kerki ş., S.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90;

Köýtendag etrap hassahanasy: Köýtendag ş., A.Hoşnazarowa köçesiniň 5-nji jaýy, tel.: (800440) 2-03-11, 2-03-12, 2-03-16.

MARY WELAÝATY

Mary şäher 2-nji Saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 4-68-65, 4-68-57, 4-68-62.

Mary şäher 3-nji Saglyk öýi: Mary ş., Bitaraplyk köçesiniň 32-nji jaýy, tel.: (800522) 5-26-81, 5-28-58.

Baýramaly şäher saglyk öýi: Baýramaly ş., Döwletmämmet Azady köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800564) 3-20-03, 3-20-05.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 6-55-23, 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge ş., G.Baýnazarow köçesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, 5-03-00.

Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagtabazar etrabynyň Lukman Hekim köçesiniň 10-njy jaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.

Mary etrap hassahanasy: Mary ş., Nury Halmämmedow köçesiniň 4-nji jaýy, tel.: (800522) 5-44-92, 5-47-54.

Wekilbazar etrap hassahanasy: Wekilbazar ş., Dostluk köçesiniň 8-nji jaýy, tel.: (800558) 6-60-21, 6-60-92.

Murgap etrap hassahanasy: Murgap ş., Parahat köçesiniň 33-nji jaýy, tel.: (800522) 6-05-64, (800565) 4-19-36, 4-19-83.

Türkmengala etrap hassahanasy: Türkmengala ş., Bitaraplyk köçesiniň 28-nji jaýy, tel.: (800569) 3-18-27, 3-12-94.

Garagum etrap hassahanasy: Garagum etrabynyň, Ýagtyýol şäherçesiniň Atabaýew köçesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800557) 4-03-01, 4-03-03.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Gunça 14 Jul, 2021
Maglumatlar un kop sagboluñ
Annadurdy 13 Jul, 2021
Sag bolun gerekli maglumat boldy!
Sheker 13 Jul, 2021
Kop sag boluñ!
Merdan 13 Jul, 2021
Sag bolun !!!
Göwher 12 Jul, 2021
Örän gowy
Yenish 12 Jul, 2021
Danatar Owezow adyndaky mekdebin Dokumentleri Balkanabatda haysy we nirdaki mekdebe tabsyrmaly
Admin 12 Jul, 2021
Öz welaýatyňa degişli şu spisokda bar bolan haýsy saglyk öýünden hem geçse bolýar.
Nabat 12 Jul, 2021
Haysy etrapda bolsan sonda gecyandirda.yokarda öz etrabyn yokmy
Annadurdyr 12 Jul, 2021
Gokdepe etrap nirede gecmeli
Shohle 11 Jul, 2021
Haysy etrap haysy hassahanadan gechmeli
Satlyk 11 Jul, 2021
Haysy etrap haysynda gecya sony bilip bolmayamy
Mehriya Rozyyeva 10 Jul, 2021
Maglumatlar uçin kop sag bolun!
Ahmet 10 Jul, 2021
Haýsy etrap haýsynda geçýär