Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 73 kitap tapyldy
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW...
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Marynyň Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi
HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
INDIRA GANDI ADYNDAKY AŞGABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebi
GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY DAŞOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw...
“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi
“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” AGENTLIGINIŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI...
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI...
Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
AŞGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW...
“Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi
“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi
“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi 2021/2022-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
S.A.Nyýazow adyndaky türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BAÝRAMALY AGROSENAGAT ORTA...
Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi...
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi
Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki...
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi
Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy...
«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw...
«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi
«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär...
Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi...
Ahal welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär okuw mekdebi
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär okuw mekdebi 2021/2022-nji...
Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi
«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär...
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
DAŞOGUZ WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär...
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASY (MAGISTRATURA)
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASY 2021/2022-nji okuw...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty  (Magistratura)
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2021/2022-nji okuw...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti  (Magistratura)
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti  (Magistratura)
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (Magistratura)
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty (Magistratura)
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin...
Sahypadaky kitap sany: