7 Informatika (6yash) Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,28 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

⤓ Ýükle .docx

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 7-nji (6 ýaşly) synplarynda 2019-2020-nji okuw ýylynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden soragnamalar

 

1-nji soragnama

1.  Informatika barada düşünje.

2.  Internet torunda howpsuzlyk düzgünleri.

3.  Amaly ýumuş: grafiki obýektler bilen işlemek.

 

2 -nji soragnama

1.  Informasiýa we onuň jemgyýetdäki orny.

2.  Internet tory barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: papkalar bilen işlemek (döretmek, nusgalamak, ýok etmek, ornuny üýtgetmek, gözlemek).

 

3-nji soragnama

1.  Informasiýany işlemekde tehniki serişdeleriň ulanylyşy.

2.  Esasy hyzmatçylar: World Wide Web, elektron poçta.

3.  Amaly ýumuş: suratlary dürli giňeltmelerde saklamak (.tiff, .jpg, .gif, .png).

 

4-nji soragnama

1.  Informasiýanyň ölçeg birlikleri.

2.  Tekst redaktor barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: göterijilerdäki informasiýanyň mukdaryny kesgitlemek.

 

5-nji soragnama

1.  Kompýuteriň düzümi

2.  Brauzer. Brauzeriň interfeýsiniň elementleri.

3.  Amaly ýumuş: informasiýanyň mukdarynyyň ölçegini bir birlikden beýlekisine geçirmek.

 

6-njy soragnama

1.  Kompýuteriň programma üpjünçiligi.

2.  Rastr (nokatlaýyn) şekiller barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

7-nji soragnama

1.  Operasion sistema barada düşünje.

2.  Rastr grafiki redaktor. Interfeýsiň elementleri.

3.  Amaly ýumuş: salgysy we giňeltmesi baýunça faýly gözlemek.

 

8-nji soragnama

1.  Iş stoly.

2.  Grafiki redaktoryň gurallary.

3.  Amaly ýumuş: resminamany dürli giňeltmelerde saklamak (.txt. .pdf, .doc)

9-njy soragnama

1.  Algoritm barada düşünje.

2.  Şekili saklamak we ýüklemek.

3.  Amaly ýumuş: informasiýa göterijiler bilen işlemek (audio we wideo faýllar bilen).

10-njy soragnama

1.  Algoritmleri ýazmagyň usullary.

2.  Şekilleri döretmek we redaktirlemek.

3.  Amaly ýumuş: teksti taýýarlamak we ony printerde çap etmek.

 

11-nji soragnama

1.  Çyzykly algoritmler.

2.   Web-sahypa, web-saýt we saýtyň salgysy barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: tekst redaktorynda dürli görnüşli algoritmleriň blok shemalaryny şekillendirmeli.

 

12-nji soragnama

1.  Şahalanma algoritmleri.

2.  Teksti girizmek we redaktirlemek.

3.  Amaly ýumuş: faýldan şekili ýüklemek we ony redaktirlemek.

 

13-nji soragnama

1.  Abzaslary formatlaşdyrmak.

2.  Esasy hyzmatçylar: World Wide Web, elektron poçta.

3.  Amaly ýumuş: ýerine ýetiriji üçin programma düzmek.

 

14-nji soragnama

1.  Programmalaşdyrma dili (Pascal ABC).

2.  Simwollary formatlaşdyrmak.

3.  Amaly ýumuş: surat bilen işlemek (suratyň ölçeglerini üýtgetmek).

 

15-nji soragnama

1.  Operasion sistema barada düşünje.

2.  Gaýtalanma algoritmleri.

3.  Amaly ýumuş: Çyzyjy ýerine ýetiriji üçin programma düzmek.

 

16-njy soragnama

1.  Kompýuteriň düzümi.

2.  Tekstiň parçalary bilen işlemek.

3.  Amaly ýumuş: surat parçalary bilen işlemek.

 

17-nji soragnama

1.  Informasiýa we onuň jemgyýetdäki orny.

2.  Tekste şekilleri goýmak.

3.  Amaly ýumuş: surat çekmek we ony reňklemek.

 

18-nji soragnama

1.  Algoritmleri ýerine ýetirijiler.

2.  Şekili saklamak we ýüklemek.

3.  Amaly ýumuş: teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

19-njy soragnama

1.  Internet tory barada düşünje.

2.  Çyzgy çyzyjy ýerine ýetiriji.

3.  Amaly ýumuş: suraty öwürmek we serpikdirmek.

 

20-nji soragnama

1.  Tekst redaktor barada düşünje.

2.  Rastr grafiki redaktor. Interfeýsiň elementleri.

3.  Amaly ýumuş: formula boýunça hasaplamalary özünde saklaýan algoritmleri düzmek.

 

21-nji soragnama

1.  Algoritm barada düşünje.

2.  Grafiki redaktoryň gurallary.

3.  Amaly ýumuş: abzaslary, setir aralygyny we sahypanyň gyralaryny sazlamak.

 

22-nji soragnama

1.  Tekste tablisalary goýmak.

2.  Iş stoly.

3.  Amaly ýumuş: blok-shemalardan peýdalanyp algoritm düzmek.

 

23-nji soragnama

1.  Algoritmleri ýazmagyň usullary.

2.  Teksti girizmek we redaktirlemek.

3.  Amaly ýumuş: obýekti süýndürmek we ýapgytlandyrmak.

 

24-nji soragnama

1.  Çyzgy çyzyjy ýerine ýetiriji.

2.  Informasiýanyň ölçeg birlikleri.

3.  Amaly ýumuş: tekste tablisalary dürli usullarda goýmak.

 

25-nji soragnama

1.  Internet torunda howpsuzlyk düzgünleri.

2.   Şahalanma algoritmleri.

3.  Amaly ýumuş: teksti ýazmak , çapa taýýarlamak we çap etmek.

 

 

Düzüjiler:

1. Allagulyýew A.

2. Ruliýewa L.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
Diňe IMO: +99362 56 12 82 ýazyň (Jaň we sms ýazmaň)
sms üçin: +99365 63 77 43