6 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,26 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

⤓ Ýükle .docx

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 6-njy synplarynda
 2019-2020-nji okuw ýylynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden soragnamalar

 

1-nji soragnama

1.       Howpsuzlyk düzgünleri.

2.       Algoritmiň hyzmatçy sözleri.

3.       Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda surat çekmek

 

2-nji soragnama

1.       Umumy ada eýe bolan dürli görnüşli obýektler.

2.       Word tekst redaktory.

3.       Amaly ýumuş: Çyzgy çyzyjy ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

3-nji soragnama

1.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

2.       Obýektleriň toparlary (klaslary).

3.       Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

4-nji soragnama

1.       Obýektleriň häsiýetleri baradaky çyn ýa-da ýalan pikir aýtmalar.

2.       Tordaky howply informasiýalar.

3.        Amaly ýumuş: tekst redaktorynda grafiki obýektler bilen işlemek (goýmak, reňklemek).

 

5-nji soragnama

1.       Çyzykly algoritmler.

2.       Word tekst redaktory.

3.       Amaly ýumuş: netijeleriň tablisasyny düzmek.

 

6-njy soragnama

1.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

2.       Ululyklaryň görnüşleri.

3.       Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

7-nji soragnama

1.       Algoritmik dil barada düşünje.

2.       Çylşyrymly pikir aýtmalar („däl“, „we“, „ýa-da“ sözleri ulanmak bilen).

3.       Amaly ýumuş: tekst redaktorynda grafika bilen işlemek (obýektleri toparlamak).

 

8-nji soragnama

1.       Gaýtalanma algoritminiň gurluşy.

2.       Dürli görnüşliligiň shemasy.

3.       Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda grafiki obýektler bilen işlemek.

 

 

9-njy soragnama

1.       Kömekçi algoritmler – bölek programmalar.

2.       Obýektleriň toparlary (klaslary).

3.       Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda teksti girizmek.

 

10-njy soragnama

1.       Girizmegi we çykarmagy guramak.

2.       Çylşyrymly pikir aýtmalar („däl“, „we“, „ýa-da“ sözleri ulanmak bilen).

3.       Amaly ýumuş: tekstdäki ýalňyşlyklary düzetmek.

 

11-nji soragnama

1.       Algoritmik dil barada düşünje.

2.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.       Amaly ýumuş: çylşyrymly pikir aýtmalar bilen işlemek.

 

12-nji soragnama

1.       Ululyklaryň görnüşleri.

2.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.       Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

13-nji soragnama

1.       Dürli görnüşliligiň shemasy.

2.       Tordaky howply informasiýalar.

3.       Amaly ýumuş: şahalanma algoritmini düzmek.

 

14-nji soragnama

1.       Howpsuzlyk düzgünleri.

2.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.       Amaly ýumuş: çyzykly algoritmi düzmek.

 

15-nji soragnama

1.       Word tekst redaktory.

2.       Algoritmiň hyzmatçy sözleri.

3.       Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

16-njy soragnama

1.       Umumy ada eýe bolan dürli görnüşli obýektler.

2.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.       Amaly ýumuş: şahalanma algoritmini düzmek.

 

17-nji soragnama

1.       Howpsuzlyk düzgünleri.

2.       Kömekçi algoritmler – bölek programmalar.

3.       Amaly ýumuş: tekst redaktorynda grafika bilen işlemek (obýektleri toparlamak).

 

18-nji soragnama

1.       Word tekst redaktorynda grafika bilen işlemek.

2.       Obýektleriň toparlary (klaslary).

3.       Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

19-njy soragnama

1.       Word tekst redaktory.

2.       Çyzykly algoritmler.

3.       Amaly ýumuş: çylşyrymly pikir aýtmalar bilen işlemek.

 

20-nji soragnama

1.       Word tekst redaktorynda grafika bilen işlemek.

2.       Şahalanma algoritminiň gurluşy.

3.       Amaly ýumuş: dürli görnüşliligiň shemasyny düzmek.

 

21-nji soragnama

1.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

2.       Dürli görnüşliligiň shemasy.

3.       Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

22-nji soragnama

1.       Girizmegi we çykarmagy guramak.

2.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.       Amaly ýumuş: çyzykly algoritmi düzmek.

 

23-nji soragnama

1.       Obýektleriň häsiýetleri baradaky çyn ýa-da ýalan pikir aýtmalar.

2.       Ululyklaryň görnüşleri..

3.       Amaly ýumuş: pikir ýöretmeleriň shemalaryny düzmeli.

 

24-nji soragnama

1.       Howpsuzlyk düzgünleri.

2.       Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.       Amaly ýumuş: hyzmatçy sözleri peýdalanyp algoritm düzmeli.

 

25-nji soragnama

1.       Pikir ýöretmeleriň shemalary.

2.       Hyzmatçy sözler.

3.       Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda grafiki obýektler bilen işlemek (goýmak we öwürmek)

 

Düzüjiler:

1.   Allagulyýew A.

2.   Ruliýewa L.


Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
Diňe IMO: +99362 56 12 82 ýazyň (Jaň we sms ýazmaň)
sms üçin: +99365 63 77 43