8 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,26 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

⤓ Ýükle .docx

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 8-nji synplarynda
2019-2020-nji okuw ýylynda  synpdan-synpa geçiriş synagy üçin informatika dersinden soragnamalar

1-nji soragnama

1. Hat alyşmakda howpsuzlyk düzgüni we edep kadalary.

2. Wektor grafiki redaktor. Interfeýsiň elementleri.

3. Amaly ýumuş: şahalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri çözmek (programmalaşdyrmak).

2-nji soragnama

1. Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary) ornaşdyrmak
 we toparlamak.

2. Şahalanma operatory.

3. Amaly ýumuş: suratlary redaktirlemek.

 

3-nji soragnama

1. Parametrli gaýtalanma operator. Şertli gaýtalanma operator.

2. Sanawlary, tablisalary döretmek we formatlaşdyrmak.

3. Amaly ýumuş: hata faýly berkitmek.

 

4-nji soragnama

1. “Gaýtalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2. Hat alyşmakda howpsuzlyk düzgüni we edep kadalary.

3. Amaly ýumuş: tekst gurallary bilen işlemek.

 

5-nji soragnama

1. Sahypalary belgilemek.

2. “Şahalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

3. Amaly ýumuş: elektron poçta gutysyny döretmek.

 

6-njy soragnama

1. Dokumentleri çapa taýýarlamak.

2. Şahalanma we gaýtalanma algoritmleriniň hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş: antiwirus programmalar bilen işlemek.

 

7-nji soragnama

1. Grafiki faýllaryň formatlary.

2. Ýönekeý we düzme şertler. Düzme operator.

3. Amaly ýumuş: dürli papkalarda dokumenti saklamak.

 

8-nji soragnama

1. “Şahalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2. Wektor grafikada şekilleriň döredilişi we redaktirlenişi.

3. Amaly ýumuş: tekste tablisany dürli usullarda ýerleşdirmek.

 

 

9-njy soragnama

1. Wektor grafiki redaktor. Interfeýsiň elementleri.

2. Ýönekeý we düzme şertler. Düzme operator .

3. Amaly ýumuş: suraty we formulany tekste goýmak.

 

10-njy soragnama

1. Tekstde gözlemek we çalşyrmak.

2. Kompýuter wiruslary.

3.Amaly ýumuş: şahalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri çözmek (programmalaşdyrmak).

11-nji soragnama

1. Logiki amallar.

2. Ýazuwyň dürslügini barlamak.

3. Amaly ýumuş: wektor grafikda şekilleri döretmek we redaktirlemek

 

12-nji soragnama

1. Poçta müşderisi.

2. Gaýtalanma operatory.

3. Amaly ýumuş: wektor grafikada göwrümi we kölegäni ulanmak.

 

13-nji soragnama

1. Wektor grafikada şekilleriň döredilişi we redaktirlenişi.

2. Dokumentleri çapa taýýarlamak.

3. Amaly ýumuş: gaýtalanma degişli blok shemalary düzmek.

 

14-nji soragnama

1. Sanawlary, tablisalary döretmek we formatlaşdyrmak.

2. Şahalanma we gaýtalanma algoritmleriniň hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş: antiwirus programmalar bilen işlemek.

 

15 -nji soragnama

1. Wektor şekilli obýektleriň üstünde amallar: tapawutlandyrma, üýtgetme, birikdirme.

2.Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary) ornaşdyrmak we toparlamak.

3.Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri çözmek(programmalaşdyrmak).

16-njy soragnama

1. Sahypalary belgilemek.

2. Wektor şekilli obýektleriň üstünde amallar: tapawutlandyrma, üýtgetme, birikdirme.

3. Amaly ýumuş: düzülen programmalary işe goýbermek we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

17-nji soragnama

1. “Gaýtalanma ” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2. Sahypanyň parametrleri.

3. Amaly ýumuş: elektron poçta gutysyny döretmek..

 

 

18-nji soragnama

1. Tekstde gözlemek we çalşyrmak.

2. Logiki amallar.

3. Amaly ýumuş: habarlary döretmek, ibermek, kabul etmek.

 

19-njy soragnama

1. Elektron hatyň elementleri.

2. Ýazuwyň dürslügini barlamak.

3. Amaly ýumuş: şekilleri saklamak we ýüklemek.

 

20-nji soragnama

1. Antiwirus programmalar.

2. Poçta müşderisi.

3.Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmleriniň kömegi bilen meseleleri
 çözmek (programmalaşdyrmak).

 

21-nji soragnama

 1. Poçta serweri barada düşünje. Elektron poçtanyň salgysy.

2. Parametrli gaýtalanma operator. Şertli gaýtalanma operator.

3. Amaly ýumuş: suratlary redaktirlemek.

 

22-nji soragnama

1. Wektor şekiller barada düşünje. Reňkiň modelleri barada düşünje.

2. Sahypanyň parametrleri.

3. Amaly ýumuş: düzülen programmalary işe goýbermek we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

23-nji soragnama

1. Gaýtalanma operatory.

2. Poçta serweri barada düşünje. Elektron poçtanyň salgysy.

3. Amaly ýumuş: faýldan teksti ýüklemek we onuň bilen işlemek.

 

24-nji soragnama

1. Şahalanma operatory.

2. Wektor şekiller barada düşünje. Reňkiň modelleri barada düşünje.

3. Amaly ýumuş: ülňiniň kömegi bilen baş sahypany döretmek.

 

25-nji soragnama

1. Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary) ornaşdyrmak we toparlamak.

2. Şahalanma we gaýtalanma algoritmleriniň hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş: web-sahypa seretmek.

 

Düzüjiler:

1.      Allagulyýew A.

2.      Ruliýewa L.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
Diňe IMO: +99362 56 12 82 ýazyň (Jaň we sms ýazmaň)
sms üçin: +99365 63 77 43