5 Informatika soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 2 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,14 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň

V synplarynda 2023-2024-nji okuw ýylynda

synpdan-synpa geçiriş synagy üçin Informatika dersinden

 

1-nji soragnama

1. Kompýuter – maglumatlary awtomatik işläp taýýarlaýan gurluş.

2. Ýönekeý graflary gurmak..

3. Amaly ýumuş: Iş stolunyň düşegini we suratyny (zastawkasyny) üýtgediň.

 

2-nji soragnama

1. Iş stoluny sazlamak.

2. Howpsuzlyk düzgünleri.

3. Amaly ýumuş: Çyzykly algoritmi düzmek(“Çopantelpegiň suratyny çek” ).

 

3-nji soragnama

1. Algoritmler.

2. Operasion ulgam barada düşünje.

3. Amaly ýumuş: Şahalanma algoritmini düzmek.

 

4-nji soragnama

1. Modeller barada düşünje.

2. Şahalanma algoritminiň gurluşy.

3. Amaly ýumuş: Algoritmi ýazmagyň blok shemalar görnüşindäki grafiki usuly.

 

5-nji soragnama

1.  Çyzykly algoritmler.

2.     Kompýuter – maglumatlary awtomatik işläp taýýarlaýan gurluş.

3.  Amaly ýumuş: Çyzykly algoritmi düzmek(“Çopantelpegiň suratyny çek” ).

.

6-njy soragnama

1. Şahalanma algoritmleri.

2. Windows-yň penjireleriniň görnüşleri.

3. Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

7-nji soragnama

1. Nyşanlary we häsiýetleri boýunça obýektleri toparlara bölmek .

2. Çyzykly algoritmler.

3. Amaly ýumuş: Berlen iki sana iň kiçi umumy kratny (IKUK) sanyň tapylyşy.

 

 

 

 

8-nji soragnama

1. Gaýtalanma algoritmleri.

2. Obýekt barada düşünje.

3. Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

9-njy soragnama

1. Nyşanlary we häsiýetleri boýunça köplükleri bölek köplüklere bölmek.

2. Operasion ulgam barada düşünje.

3. Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

10-njy soragnama

1. Kompýuter – maglumatlary awtomatik işläp taýýarlaýan gurluş.

2. Çyzykly algoritmler.

3. Amaly ýumuş: Paint grafiki redaktorda figuralaryň toplumyndan peýdalanyp, modelleriň şekillerini goýmak.

 

11-nji soragnama

1. Obýekt barada düşünje.

2. Algoritmiň hyzmatçy sözleri.

3. Amaly ýumuş: Gatnaşyklaryň shemasyny düzmek.

 

12-nji soragnama

1. Köplükleriň kesişmesi we birikmesi .

2. Howpsuzlyk düzgünleri.

3. Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

13-nji soragnama

1. Obýekt barada düşünje.

2. Iş stoluny sazlamak.

3. Amaly ýumuş: Her bir sözlemiň başynda haýsy obýektiň ady goýberilipdir?

● ... hereket edip bilýär, ony öwürmek, saklamak bolýar.

● ... ýuwnup bilýär, syçan tutýar.

● ... suwsuzlyga çydamly, ýandak bilen iýmitlenýär.

● ... dilimläp iýip ýa-da kak edip bolýar.

 

14-nji soragnama

1. Ýönekeý graflary gurmak.

2. Algoritmler.

3. Amaly ýumuş: Çyzykly algoritmi düzmek.

 

 

 

15-nji soragnama

1. Kompýuter – maglumatlary awtomatik işläp taýýarlaýan gurluş.

2. Şahalanma algoritmleri

3. Amaly ýumuş: Paint grafiki redaktorda figuralaryň toplumyndan peýdalanyp, modelleriň şekillerini goýmak.

 

16-njy soragnama

1. Nyşanlary we häsiýetleri boýunça obýektleri toparlara bölmek.

2. Gaýtalanma algoritmleri.

3. Amaly ýumuş: Şahalanma algoritmini düzmek.

 

17-nji soragnama

1. Şahalanma algoritmleri

2. Operasion ulgam barada düşünje.

3. Amaly ýumuş: Janly ýa-da jansyz predmetleri nyşanlary boýunça köplüklere

toparlamak.

 

18-nji soragnama

1. Gaýtalanma algoritminiň gurluşy.

2. Dürli görnüşliligiň shemasy.

Amaly ýumuş: Gatnaşyklaryň shemasyny düzmek.

 

19-njy soragnama

1. Algoritmler.

2. Iş stoluny sazlamak.

3. Amaly ýumuş: Her bir sözlemiň başynda haýsy obýektiň ady goýberilipdir?

● ... hereket edip bilýär, ony öwürmek, saklamak bolýar.

● ... ýuwnup bilýär, syçan tutýar.

● ... suwsuzlyga çydamly, ýandak bilen iýmitlenýär.

● ... dilimläp iýip ýa-da kak edip bolýar.

 

20-nji soragnama

1. Kompýuterde algoritmleri ýerine ýetirijiler.

2. Kompýuter – maglumatlary awtomatik işläp taýýarlaýan gurluş.

 Amaly ýumuş: Janly ýa-da jansyz predmetleri nyşanlary boýunça köplüklere

toparlamak.

 

21-nji soragnama

1. Obýekt barada düşünje..

2. Kompýuterde algoritmleri ýerine ýetirijiler.

3. Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

22-nji soragnama

1. Nyşanlary we häsiýetleri boýunça obýektleri toparlara bölmek

2. Şahalanma algoritmleri.

3. Amaly ýumuş: Paint grafiki redaktorda figuralaryň toplumyndan peýdalanyp,

modelleriň şekillerini goýmak.

 

23-nji soragnama

1. Köplükleriň kesişmesi we birikmesi.

2. Iş stoluny sazlamak.

3. Amaly ýumuş: Janly ýa-da jansyz predmetleri nyşanlary boýunça köplüklere

toparlamak.

 

24-nji soragnama

1. Nyşanlary we häsiýetleri boýunça köplükleri bölek köplüklere bölmek .

2. Kompýuter – maglumatlary awtomatik işläp taýýarlaýan gurluş.

3. Amaly ýumuş: Köplükleriň birikmesi we köplükleriň kesişme degişli mysal.

 

25-nji soragnama

1. Algoritmler.

2. Ýönekeý graflary gurmak.

3. Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

 

  Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

Türkmenistanyň Milli bilim instituty.

 

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
gulmira 04 May, 2021
oran gowy kitaphana.net islerinize rowac
Admin 20 Apr, 2021
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň