Gaýgysyz Atabaý

Awtor: Berdi Kerbabaýew
Neşirýat: Türkmenistan
Bölüm:
Sahypa: 457 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 18,90 mb

Berdi Kerbabaýew-Gaýgysyz Atabaý

- Kitap skaner görnüşde

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Juma 25 Apr, 2018
Admin köp köp sag bol. Işiñ ugruna bolsun!!!
Admin 25 Apr, 2018
@Aýmyrat. "Ýükle" diýip knopka bar, şoňa bassaň telefonyňyzyň 'download' papkasyna düşýär. Ýöne Bedirkent ulyrak kitap ýagny 27mb. Internediňiz haýal bolsa almak kynrak bolar.
Aýmyrat 25 Apr, 2018
Beki Seýtakowyñ Bedirkent romanyny alyp bolanok nadip almaly .
Admin 25 Apr, 2018
@Kerim. Okuw kitaplar entek ozimde yok, tomusda gözleşdirip tapanlarymy goýarn
Kerim 25 Apr, 2018
Okuw kitaplary haçan goýlar
Admin 25 Apr, 2018
@Atashka. Kitaby alyp bolýar, "Ýükle" bassaňyz telefonyňyzyň "download" papkasyna düşýär, şondan açyp okap bolýar.
Admin 25 Apr, 2018
Arslan. Mekdep kitaplar entek goýulmaz, olary toplaýançak biraz wagt gerek
Admin 25 Apr, 2018
@Jafar. Taryha de gishli hem elimizde bar bolan kitaplary goymakçy
Jafar 24 Apr, 2018
Taryha degişli gyzykly kitaplary goýsañyz gowy bolardy.
Atashka 16 Apr, 2018
Kitaby alyp bolanok
Jafar 15 Apr, 2018
Bolýar. Türkmen sowet ensiklopediyasynyñ elektron gornüşini goýsañyz gowy bolardy.
Admin 15 Apr, 2018
@Jafar Internet gowy ishleyan yerinden alyp bilersiň. @Arslan entek mekdep kitaplar goyulmaz
Admin 15 Apr, 2018
@hmryaaziza kitaby alyp bolyar. Gowrumi uly shondandyr. Swyaz pes bolsa almak biraz kyn, internet gowy ishlese alyp bolyar.
hmryaaziza 15 Apr, 2018
Kitaby alyp bolanok ya dine mende alyp bolmayamyka?
Arslan 15 Apr, 2018
Alyp boleda.Bashga biologya degishli,haywanlara degishli kitap bamy,mugallym sorayara bizden haýwanlar barada
Jafar 15 Apr, 2018
Sboý swýaz diýip ýazýar. Alyp bolanok. Ball Seýtäkowyñ kitaplaryny hemde Berdi Kerbabaýewiñ kitaplaryny aljak bolýan, ýöne alyp bilemok. Name etse bolýar.
Admin 11 Apr, 2018
@Jafar ýükle bassaň skaçat edya, biraz koprak garashmaly bolar, sebabi gowrumi uly, 19mb towerek
Jafar 11 Apr, 2018
Alyp bolanoga kitaby.