DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA! Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2019-njy ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler:


AŞGABAT ŞÄHERI

Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesi, 82, tel.: 36-87-50; 36-87-51.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat ş., 9-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçe, 34, tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gulmyradow köçesi, 1, tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Magtymguly köçesi, 67, tel.: (800135) 4-41-14.

BALKAN WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaý toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy ş., Watan köçesi, 25, tel.: 800243) 2-60-09; 2-21-36; 2-48-11.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesi, 2a, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Serdar etrap hassahanasy: Serdar ş., Ö.Gylyçmämmedow köçesi, 2, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş., 

Garagum köçesi, 23, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy: Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesi, 2, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59.

Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Garagum köçesi, 13, tel.: (800242) 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy: Esenguly ş., 4-nji köçe, 1-nji kiçi etrapça, 248, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesi, 26, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesi, 24, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş jaý toplumy, 15, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

LEBAP WELAÝATY

2-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., 3-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesi, 40, tel.: (800422) 3-82-52, 3-63-73, 3-50-70, 3-50-59, 3-77-60.

Kerki etrap hassahanasy:  Kerki  ş., S.Nyýazow köçesi, 137, tel.: (800444) 2-03-22, 2-50-65, 2-55-90, 2-00-03.

MARY WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Mary ş., Oguzhan köçesi, 29, tel.: (800522) 5-01-34, 5-17-26; 5-17-42.

3-nji saglyk öýi: Mary ş., Bitaraplyk köçesi, 32, tel.: (800522) 5-26-81, 5-28-58.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesi, 62, tel.: (800560) 6-55-23; 6-48-59.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge ş/ç., G.Baýnazarow köçesi, 83, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.