Kiçijik şazada

0.00 Avg rating0 Ses
Tom: -
Awtor:Antuan de Sent-Ekzüperi
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa:22 sahypa
Formaty: Softcover
Göwrümi:2.57 mb
Çeşme:Dünýä edebiýaty žurnaly

(Antuan de Sent-Kiçijik şazada)

«Kiçijik şazada» —  beýik fransuzýazyjysy Antuan de Sent-Ekzüperiniň iň belli eseri-dir. Ýazyjy bu powestini 1943-njiýylda Nýu-Yorkdaýaşapýörkäýazýar we şolýylam eser ilkinji gezek neşir edilýär.2011-njiýyla çenli dünýä dilleriniň 180-sine terjime edilen, umumy çapdan çykan nusgalygy 80 milliondan geçen, esasynda birnäçe sahna oýunlary goýlan, multfilmler hem kinofilmler diişiirilen, şanyna onlarça aýdymdyr saz ýazylan, diinýäniň Ýaponiýadyr Fransiýa, Ukrainadyr Giirjüstan, Orsýetdir Amerika ýaly ýurtlarynda eseriň baş gahrymany —  Kiçijik şaz.ada heýkel dikilen bu allegorik powestiň, eýse, üýtgeşikligi nämedekä?

(Powest)

Ýazaryň hut öz. eli bilen çeken suratlary bu eseriň gadyryny has-da artdyrýar. Ýazyjynyň ömrüni we döredijiligini öwrenýän adamlaryň aýtmagyna görä, ýaşajyk Antuan uzak gijelerine ýyldyzlary synlap oturmagy halaýar eken. Çaga kalby ak kagyz. Oňa näme ýazylsa, aňsat-aňsat pozulmaýar. Bu eser ýazyjynyň çirksiz çagalyk arzuw-hyýallarynyň önümi.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.