Halallyk kyssalary

Awtor: Rahmet Gylyjow
Neşirýat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Göwrümi: 2,58 MB
Tags: Çeper eser


Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Juma 10 Sep, 2021
Gaty gowy Terjime edilipdir düşünikli , şeýle terjimelerin sany kän bolsyn RAHMET GYLYJOW
Serik 09 Jul, 2021
Gaty gowy kitap malades duzene@@ Telpek goyyan
Merdan 05 Jul, 2021
alyp bolanok nahili almaly
Agageldi 04 Jul, 2021
Kitap gaty gowy yazylypdyr ýazyjynyn azaby ýerine gowşupdyrmyka diýip pikir edýän sag bolun edýän hyzmatlarynyz üçin
Guwanc 29 Jun, 2021
gaty gowy kitap eken omriniz bolsun sagbolun
Umitgylyc 29 Jun, 2021
Ÿüklenmeÿän bolsa kelläñi išledaÿ icine copya eda dos pdf etde
Begench 26 Jun, 2021
Gaty gowy kitap yone 1 hepde bari yuklap bilenok razrabotchik yalnyshlygy duzedayseniz
Aynur 16 Jun, 2021
Kitap okamany kan halamokdym. Inni okamaga karar berdim. Bu menin 1-nji kitabym bolya
Gunca 12 Jun, 2021
Gowja kitap eken sizem okan maslahat beryan!!
BaburBeň 10 Jun, 2021
Rahmet Gylyjow we kitaby taýýarlamakda kömek eden adamlara köp sag bolsun! Örän gowy kitap durmuş ýol görkezijisi, bu kitap maňa köp zatlary öwretdi. Kitaby okamagy sizede maslahat berýan.
BaburAli 05 Jun, 2021
Rahmat Gylyjow we kitaby taýýarlap kitaphana goýanlar kop sag bolsun! Örän gowy kitap. Siz hem okaň!
güljagazz 03 Jun, 2021
Salam! örän ajaýyp kitap okap gördüm sag bolun! Admin ýokary okuw jaýlary hakda maglumatlar goýlanokmy?
Merdan 03 Jun, 2021
Kitaby yuklesem pdf format dalde bin format bolya onam acanok name etmeli
Atda 19 May, 2021
Örän gowy kitap. Okaň, okamasaňyz ökünersiňiz.
Daud Amanow 14 May, 2021
Admin köp köp sagbol shu kitaby hachandan bäri gözläp yördüm Alla yalkasyn. Sizden hayysh shunun yaly kitaplary sahypanyzda köp goyun.
Kamilla 04 May, 2021
Yuklan kitaplarymyz nirde durya?
Aynura Narkulyyewa 04 May, 2021
okap bolanok nahili formatda
#ⓓⓐⓨⓐⓝⓒⓗ 01 May, 2021
Gazete reklamasy cykany bari okamagyn arzuwyndadym. Sagbolun, isinizde ustunlik????
Jumageldi Söýünow 30 Apr, 2021
Rähmet Gylyjowyň ýazan(terjime eden) bu kitaby gaty gowy hemde gyzykly. Muny okamak bilen adamkärjiligi, ynsapperwerligi, halallygy we ş.m häsiýetleri öwrenip bolýar. Ýeri gelende aýtsam bir dostuma şu kitap sowgat berildi we men muña gaty geñ galdym we bu kitaby okap onuñ hakykatdan hem gowy sowgatdygyna göz ýetirdim. Soñra dostuma su şu kitaby beren adam dostumyñ ýakynydygyna, ony gowy görýändine göz ýetirdim.
Guwanc 16 Apr, 2021
Kitap örän peýdaly, seýrek duşýan. Ýöne näme ucindir ÝÜKLE DUWMA BASYP ALYP UGRAYADA, BASYM YZYNA ÇYKYA. YUKLAP BILMEDIK