Neşirýat: Ylym

Jemi 124 kitap tapyldy
Türkmen Halk ertekileri
2008
Hüýrlukga hemra
1979
Ojak I
Agageldi Allanazarow, 2008
Ýokanç keseller
Şükürow A, 2010
Mekdep gigiýenasy
Öwelekow K, 2011
Lukmançylyk bilimleriniň esaslary
Tegelekow B, 2011
Kompýuter torlary
Şükürow G, 2010
Toksikologiýa
Posykow G, 2012
Gaýragoýulmasyz ilkinji hirurgiýa kömegi
Nurlyýew K, 2011
Kompýuter tehnologiýalary
Ýazgylyjow A, 2008
Türkmenistanyň ykdysadyýeti
Pürliýew B, 2015
Türkmenistanyň ykdysadyýeti II
Pürliýew B, 2011
Maglumatlaryň gory we banklary
Taýjanow G, 2015
Diplom işlerini taýýarlamak
Hanmyradow G, 2008
Internet ulgamlary
Soltanow S, 2012
Logopediýa boýunça tejribelik
Çaryýewa A, 2010
Fizikadan meseleler (Optika)
Toýlyýew G, 2011
Ýer kadastry
Hallyýew Ş, 2011
Miopiýa we onuň öňüni almak
Karanow G, 2014
Gurluşyk mehanikasy
Orazow A, 2015
Matematikany okatmagyň usulyýeti
Şadurdyýew G, 2011
Agronomçylygyň esaslary
Ylýasow Ş, 2015
Matematikany okatmagyň usulyýeti
Öwezow A, 2011
Maldarçylyk önümlerini öndürmek
Weliýew Ý, 2015
Şalyçylyk
Taýlakow N, 2010
Topragy öwreniş
Taýlakow N, 2015
Taryhy okatmagyň usulyýeti
Döwletjanowa M, 2010
Elektrik maşynlary
Rejepow M, 2014
Matematikanyň başlangyç kursy
Saryýew H, 2010
Däneçilik
Taýlakow N, 2010
Sahypadaky kitap sany: