Şükür bagşy

0.00 Avg rating0 Ses
Tom: -
Awtor:Nurmyrat Saryhanow
Neşirýat:Türkmen döwlet neşirýat gullugy
Bölüm:
Sahypa:58 sahypa
Formaty: Softcover
Göwrümi:0.28 mb

(Nurmyrat Saryhanow- Şükür bagşy)

Nurmyrat Saryhanow bu onçakly uly bolmadyk powestinde halk üçin uly ähmiýete eýe bolan temany gozgaýar. Awtor bu powestinde halk sungatynyň ekspluatatorlar synpyna hyzmat edýän çüýrük sungatdan has belent derejede durýanlygyny janly obrazlaryň üsti bilen hem ynandyryjy deliller bilen suratlandyryp görkezýär. Bu powestiň ýigrimi ýyl çemesi mundan ozal ýazylanlygyna garaman, şu günki günde ol öz gymmatyny ýitirenok. «Şükür bagşy» powesti türkmen sowet proza eserleriniň arasynda iň şöhrat gazanan eserlerden biridir. Okyjylar ony uly söýgi bilen okaýarlar.

Elektron görnüşe geçiren: www.Enedilim.com

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.